Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
武器wǔqìhinagiban
剑, 刀jiàn, dāoespada
dùntaming
短剑duǎnjiànbaraw
qiāngpusil
机枪jīqiāngmasinggan
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáobangkaw
装甲zhuāngjiǎarmadura
手榴弹shǒuliúdàngranada
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léibomba
坦克tǎnkètangke
(日) 刀, 武士刀(rì) dāo, wǔ shì dāosamuray
杖, 棍, 棒zhàng, gùn, bàngtungkod
手枪shǒuqiāngpistola
步枪bùqiāngriple
猎枪lièqiāngsyatgan
大炮dàpàokanyon
gōngbulawog
十字弓, 弩shízìgōng, nǔbulawog
jiànpana
弩箭, 矢, 方镞箭nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiànperno
枪弹qiāngdànbala
炸弹zhàdànbomba
弯刀; 短剑wān dāo; duǎn jiànpinuti
火箭huǒjiànraket
导弹dǎodànmisil
Now take the 武器 test in Cebuano

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles