Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.ukLanguage Dictionaries

Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 武器

Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
武器wǔqìhinagiban
剑, 刀jiàn, dāoespada
dùntaming
短剑duǎnjiànbaraw
qiāngpusil
机枪jīqiāngmasinggan
骑兵用的长矛qībīng yòng de chángmáobangkaw
装甲zhuāngjiǎarmadura
手榴弹shǒuliúdàngranada
地雷, 水雷dì léi, shuǐ léibomba
坦克tǎnkètangke
(日) 刀, 武士刀(rì) dāo, wǔ shì dāosamuray
杖, 棍, 棒zhàng, gùn, bàngtungkod
手枪shǒuqiāngpistola
步枪bùqiāngriple
猎枪lièqiāngsyatgan
大炮dàpàokanyon
gōngbulawog
十字弓, 弩shízìgōng, nǔbulawog
jiànpana
弩箭, 矢, 方镞箭nǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiànperno
枪弹qiāngdànbala
炸弹zhàdànbomba
弯刀; 短剑wān dāo; duǎn jiànpinuti
火箭huǒjiànraket
导弹dǎodànmisil
Now take the 武器 test in Cebuano

Language Book Store

Tip:-
In Cebuano add gi to a verb to create the past tense.

kaon ko = I am eating
gikaon ko = I ate.
种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z
Copyright © 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles