jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 时间

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
时间shíjiānOras
miǎosegundo
fēnminuto
小时xiǎoshíoras
tiānadlaw
星期, 周xīngqī, zhōusemana
两星期liǎng xīngqīduha ka semana
yuèbulan
niántuig
十年shíniándecado
一千年yìqiānniánmilleniyo

去年qù niánsa miaging tuig
上个月shàng gè yuèsa miaging bulan
上周shàng zhōusa miaging semana
前天qián tiānniadtong usa ka adlaw
昨天晚上zuó tiān wǎn shànggahapon sa gabii
昨天傍晚zuó tiān bàng wǎngahapon sa gabii
昨天下午zuó tiān xià wǔgahapon sa hapon
昨天早上zuó tiān zǎo shànggahapon sa buntag
昨天zuó tiāngahapon
今天jīn tiānkarong adlawa
今天早上jīn tiān zǎo shàngkarong buntag
这周zhè zhōukarong semana
这个月zhè gè yuèkarong bulan
今年jīn niánkarong tuig
明天míng tiānugma
明天早上míng tiān zǎo shàngugma sa buntag
明天上午míng tiān shàng wǔugma sa udto
明天傍晚míng tiān bàng wǎnugma sa gabii
明天晚上míng tiān wǎn shàngugma sa gabii
下周xià zhōusa sunod semana
下个月xià gè yuèsa sunod bulan
明年míng niánsa sunod tuig
汉语拼音毕萨亚语
Now take the 时间 test in Cebuano


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles