jonsay.co.uk
Language Dictionaries
毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 宗教

Chinese
A to Z

汉语拼音毕萨亚语
宗教zōngjiàorilihiyon
宗教的zōngjiào desa rilihiyon
恶魔èmódemonyo
忏悔室chànhuǐshìcompisal
赐福cìfúpagbendisyon, pagpanalangin
大主教dàzhǔjiàoarsobispo
地狱dìyùispidno
棺材guāncailungon
基督jīdūKristo
基督徒jīdūtúKristohanon, Kristiyano
教堂jiàotángsimbahan
墓地mùdìlubnganan
穆斯林mùsīlínMoslem
女神nǚshénDiyosa
普遍徒pǔbiàntúKatoliko
祈祷qídǎopag-ampo, pagpangaliya
撒旦sādànSatanas
上帝shàngdìBathala, Dios
上帝的shàngdìdemaki-Dios
圣经shèngjīngbalaang sinulat, Balaang Kasulatan
神谕shényùmananaga, orakulo
使徒shǐtúapostol
天使tiānshǐanghel
天堂tiāntánglangit
幸事xìngshìpagbendita, panalangin, kabulahan
洗礼xǐlǐbunyag
小教堂xiǎo jiàotángcapilya
犹太人yóutàirénHudiyo
预言家yùyánjiāmanalagna, propita
主教zhǔjiàoobispo, sunat
汉语拼音毕萨亚语

Now take the 宗教 test in Cebuano


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles