Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 宗教

Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
宗教zōngjiàorilihiyon
宗教的zōngjiào desa rilihiyon
恶魔èmódemonyo
忏悔室chànhuǐshìcompisal
赐福cìfúpagbendisyon, pagpanalangin
大主教dàzhǔjiàoarsobispo
地狱dìyùispidno
棺材guāncailungon
基督jīdūKristo
基督徒jīdūtúKristohanon, Kristiyano
教堂jiàotángsimbahan
墓地mùdìlubnganan
穆斯林mùsīlínMoslem
女神nǚshénDiyosa
普遍徒pǔbiàntúKatoliko
祈祷qídǎopag-ampo, pagpangaliya
撒旦sādànSatanas
上帝shàngdìBathala, Dios
上帝的shàngdìdemaki-Dios
圣经shèngjīngbalaang sinulat, Balaang Kasulatan
神谕shényùmananaga, orakulo
使徒shǐtúapostol
天使tiānshǐanghel
天堂tiāntánglangit
幸事xìngshìpagbendita, panalangin, kabulahan
洗礼xǐlǐbunyag
小教堂xiǎo jiàotángcapilya
犹太人yóutàirénHudiyo
预言家yùyánjiāmanalagna, propita
主教zhǔjiàoobispo, sunat
Now take the 宗教 test in Cebuano

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles