jonsay.co.uk
Language Dictionaries
毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 代词

Chinese
A to Z

汉语拼音毕萨亚语
代词dàicípulingalan
ako
ikaw
siya
siya
siya
我们wǒmennato

nako
ikaw
niya
niya
我们wǒmennato
这, 这个zhè, zhègekini
他们,她们, 它们tāmennila
那, 那个nà, nàgekana

汉语拼音毕萨亚语

Now take the 代词 test in Cebuano


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles