jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 自然界

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
自然界zìránjièkinaiya, kinaiyahan

天气tiānqìpanahon
彩虹cǎihōngbalangaw, bangaw
大风dàfēngkusog nga hangin
fēnghangin
风暴fēngbàounos
飓风jùfēngurakan, dako`ng bagyo
léidalogdog, dogdog
闪电shǎndiànkilat, liti, lipak
台风táifēngbagyo
 • 阳光
 • yángguāngsilaw sa adlaw
  微风wēifēnghoyohoy, hinuyohoy
  gabon
  旋风, 气旋xuànfēng, qìxuánhanging kusog
  旋风xuànfēngalimpulos
  xuěnyebe
  yúngabon, panganod
  ulan, uwan

  shuǐtubig
  cháotaub-huna sa dagat
  hǎidagat
 • 海滨
 • hǎibīnbaybay
  海湾hǎiwānlaod
  海啸hǎixiàodakong balud
  海峡hǎixiásigpit wanang sa dagat
  suba
  洪水hóngshuǐbaha, lunup
  danaw
  làngbalud
  浪涛làngtāohubag, hupong
  流, 水流liú, shuǐliúkuryente
  瀑布pùbùbusay
  三角洲sānjiǎozhōudeposito sa yuta duol sa baba sa suba
  小河, 溪xiǎohé, xīsapa
  小河xiǎohéagos
  泻湖, 礁湖xièhú, jiāohúlaguna
  旋涡xuánwōlilo
  洋, 海洋yáng, hǎiyángkadagatan

  地球dìqiúkalibutan
  丛林, 密林cónglín, mìlínkakahoyan, kalasangan, kalibunan
  大陆, 大洲dàlù, dàzhōucontinental
  地沟dìgōutrenseras
  地震dìzhènlinog
  海岛hǎidǎoisla
  海滩hǎitānbaybay
  火山huǒshānbolkan
  绿洲lùzhōutubigan sa disyerto
  lapok
  泥土, 土壤nítǔ,tǔrǎngyuta, lapok
  黏土, 泥土niántǔ, nítǔlapok
  平川píngchuānkapatagan
  森林sēnlínlasang
  石头shítoubato
  shābalas
  沙漠shāmòdesyerto
  山, 山岳shān, shānyuèbukid
  山洞shāndònglangob
  深谷shēngǔdal`og, lugut
  土地tǔdìyuta
  小山, 丘陵xiǎoshān, qiūlíngbungtod
  溪谷, 山谷xīgǔ, shāngǔwalog
  震动zhèndòngtay-ug
  汉语拼音毕萨亚语
  Now take the 自然界 test in Cebuano


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles