jonsay.co.uk
Language Dictionaries
毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 医学的

Chinese
A to Z

汉语拼音毕萨亚语
急诊室jí zhěn shìaksidente og emerhensiya departmento
耳鼻喉科ěr bí hóu kēdungan, ilong, tutunlan departmento
候诊室hòu zhěn shìhulatanan nga kuwarto
科系kē xìdepartamento
病房bìng fánginalimahan

医生 yī shēng doktoran, tambal, bulong
护士长hù shì zhǎngmatrona
护士; 护士长hù shì; hù shì zhǎngmadre
护士hù shìnars, bantary sa masakiton
会诊医生huì zhěn yī shēngmagtatambag
守秩序的, 有序的shǒu zhì xù de, yǒu xù dehapsay
外科医生wài kē yī shēngmananambal, siruhano
医科专家; 专科医生yī kē zhuān jiā; zhuān kē yī shēngspecialista

病床bìng chuánghigdaanan sa ospital
chuánghigdaanan
病历卡bìng lì kǎmedikal nga tsart
(静脉) 滴注(jìng mài) dī zhùtabid
枕头zhěn tóuunlan
床单chuáng dānhabol
住院自带物品zhù yuàn zì dài wù pǐnkinahanglang butang nga kuhaon
毛巾máo jīntualya, pahiran
法兰绒; 法兰绒衣服; 法兰绒巾fǎ lán róng; fǎ lán róng yī fú; fǎ lán róng jīnplanela
肥皂féi zàosabon
牙刷yá shuāsepilyo sa ngipon
牙膏yá gāokulgit
洗发精xǐ fā jīngsyampo

身体检查shēn tǐ jiǎn chámga medikal nga pagsulay
转诊zhuǎn zhěngiduso
预约yù yuēpagkatudlo, kasabutan sa pakigkita
身体检查; 体检shēn tǐ jiǎn chá; tǐ jiǎneksaminasyon
对 (人体器官, 生物组织等) 进行扫描检查duì (rén tǐ qì guān, shēng wù zǔ zhī děng) jìn xíng sǎo miáo jiǎn chánanaw
状态zhuàng tàiestado, kahimtang
诊断zhěn duànusisa
X射线X shè xiàneksri
CT扫描CT sǎo miáonanaw sa ulo
验血yàn xuèeksamin sa dugo
手术shǒu shùoperasyon
外科手术wài kē shǒu shùkinaadman sa panisdis
石膏绷带shí gāo bēng dàitakyab nga plaster
截肢jié zhīpagputol
摘除zhāi chútangtangon

锻炼duàn liànehersisyo
物理疗法wù lǐ liáo fǎpisikal nga terapiya
休息xiū xīpahuway
治疗, 疗法zhì liáo, liáo fǎterapiya

症状; 症候; 病徵zhèng zhuàng; zhèng hòu; bìng zhēngsintumas
耳鸣ěr míngnabungol
呕吐ǒu tùestik
刺痛cì tòngpaggimok
擦伤; 受伤cā shāng; shòu shāngbon-ug
聋; 听力不佳lóng; tīng lì bú jiāpagkabungol
麻木的; 失去感觉的má mù de; shī qù gǎn jué denaminhod
皮疹, 疹子pí zhěn, zhěn zilibagha
视力模糊shì lì mó húhanap nga panan-aw
疼痛téng tòngsakit
疼痛téng tòngsakit
头痛tóu tòngsakit sa ulo
晕眩的yūn xuàn denalipong
肿块zhǒng kuàibangga
肿胀zhǒng zhàngnaghubag

诊断zhěn duànpanghiling
癌症ái zhèngkanser
心绞痛; 咽喉痛; 咽峡炎 xīn jiǎo tòng; yān hóu tòng; yān xiá yánsakit sa kasingkasing
败血症bài xuè zhèngnahilo nga dugo
病毒bìng dúbayrus
残疾cán jíapan
单纯性白内障dān chún xìng bái nèi zhàngkatarak
发热, 发烧fā rè, fā shāohilanat
[妇产] 流产[fù chǎn] liú chǎnna kaha-an
感冒gǎn màosip-on
感染gǎn rǎninpeksyon
骨折gǔ zhébali nga bukog
过敏的guò mǐn dealerdyik
过敏反应guò mǐn fǎn yìngalerdyik reaksyon
过敏症guò mǐn zhèngalerdyi
怀孕的huái yùn debuntis
疾病jí bìngsakit
畸形的jī xíng depagkahiwi
阑尾炎; 盲肠炎lán wěi yán; máng cháng yánapendisaytis
聋的lóng debungol
聋; 听力不佳lóng; tīng lì bú jiāpagkabungol
流感liú gǎntrangkaso
[泌尿] 肾功能衰竭[mì niào] shèn gōng néng shuāi jiékapakyas sa paggana sa kidni o bato
[泌尿] 阳萎[mì niào] yáng wěidili na moutog ang kinatawo sa lalaki
[内科] 肝功能衰竭[nèi kē] gān gōng néng shuāi jiékapakyas sa paggana sa atay
[内科] 心力衰竭[nèi kē] xīn lì shuāi jiékapakyas sa pagpitik sa kasingkasing
[内科] 心脏病发作[nèi kē] xīn zāng bìng fā zuòatake sa kasingkasing
[外科] 坏疽[wài kē] huài jūkanggrina
(生理或智力上的) 残障, 残疾(shēng lǐ huò zhì lì shàng de) cán zhàng, cán jíapan
失明shī míngpagkabuta
糖尿病táng niào bìngdayabitis
胃穿孔wèi chuān kǒngtuslok sa baga
稳定的wěn dìng delig-on
性传播疾病xìng chuán bō jí bìngsira
心脏穿刺xīn zàng chuān cìtuslok sa kasingkasing
(眼睛) 失明的, 瞎的, 盲的, 看不见的(yǎn jīng) shī míng de, xiā de, máng de, kàn bú jiàn debuta
[医学] 危象的; 临界的; 关键的[yī xué] wēi xiàng de; lín jiè de; guān jiàn dekritikal
真菌感染zhēn jūn gǎn rǎnkaskaro
肿瘤; 肿块zhǒng liú; zhǒng kuàitumor
[肿瘤] 黑素瘤; 胎记瘤[zhǒng liú] hēi sù liú; tāi jì liúkulang sa kolor sa panit
汉语拼音毕萨亚语

Now take the 医学的 test in Cebuano


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles