jonsay.co.uk
Language Dictionaries
毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 人体

Chinese
A to Z

汉语拼音毕萨亚语
妇女fùnǚbabaye
男人nánrénlalaki

人体réntǐlawas
máobuhok
panit

tóuulo
éagtang
bag-ang
máobuhok
面颊miànjiáaping
咽喉yānhóututunlan
*眼球yǎnqiúkalimutaw
*扁桃体biǎntáotǐtonsil

躯干qūgànlindog
bèibuko`buko
肚脐dùqípusod
tiyan
腹部fùbùtiyan
睾丸gāowánitlog sa lalaki
jǐngliog
jiānabaga
奶头nǎitóuatngal
屁股pìgulubot
乳房rǔfángdughan
xiōngsoso/totoy
胸腔xiōngqiāngdughan
yāohawak
阴道yīndàobuto
阴茎yīnjīngotin

bukton
前臂qiánbìbukton,braso
shǒukamot
手掌shǒuzhǎngpalad
wànpulso
zhǒusiko

tuǐpaa
大腿, 股dàtuǐ, gǔpaa
féikaunuran sa batiis
huáituod, buol-buol
jìngbitiis
脚, 足jiǎo, zútiil
脚趾jiǎozhǐtudlo sa tiil
臀部túnbùbat`ang
膝, 膝盖xī, xīgàituhod

内部的nèibùdesa sulod
chángtina`i
动脉dòngmàiugat, arterya
fèibaga
肝脏gānzàngatay
骨骼gǔgébukog
静脉jìngmàiugat
精液jīngyètulos
肌肉jīròubraso, unod
肋骨lèigǔguso
卵巢luǎncháoobaryo
nǎoutok
膀胱pángguāngpantog
脾, 脾脏pí, pízàngesplin
脐带qídàipusod
韧带rèndàiluta-luta
肾, 肾脏shèn, shènzàngrinyon
头骨tóugǔbagol-bagol
心脏xīnzàngkasing`kasing
xuèdugo
血管xuèguǎnkaugatan
眼球yǎnqiúkalimutaw
子宫zǐgōngtiyan
子宫zǐgōngtagoangkan
汉语拼音毕萨亚语

Now take the 人体 test in Cebuano


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles