Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 人体

Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
妇女fùnǚbabaye
男人nánrénlalaki

人体réntǐlawas
máobuhok
panit

tóuulo
éagtang
bag-ang
máobuhok
面颊miànjiáaping
咽喉yānhóututunlan
 • 眼球
 • yǎnqiúkalimutaw
 • 扁桃体
 • biǎntáotǐtonsil

  躯干qūgànlindog
  bèibuko`buko
  肚脐dùqípusod
  tiyan
  腹部fùbùtiyan
  睾丸gāowánitlog sa lalaki
  jǐngliog
  jiānabaga
  奶头nǎitóuatngal
  屁股pìgulubot
  乳房rǔfángdughan
  xiōngsoso/totoy
  胸腔xiōngqiāngdughan
  yāohawak
  阴道yīndàobuto
  阴茎yīnjīngotin

  bukton
  前臂qiánbìbukton,braso
  shǒukamot
  手掌shǒuzhǎngpalad
  wànpulso
  zhǒusiko

  tuǐpaa
  大腿, 股dàtuǐ, gǔpaa
  féikaunuran sa batiis
  huáituod, buol-buol
  jìngbitiis
  脚, 足jiǎo, zútiil
  脚趾jiǎozhǐtudlo sa tiil
  臀部túnbùbat`ang
  膝, 膝盖xī, xīgàituhod

  内部的nèibùdesa sulod
  chángtina`i
  动脉dòngmàiugat, arterya
  fèibaga
  肝脏gānzàngatay
  骨骼gǔgébukog
  静脉jìngmàiugat
  精液jīngyètulos
  肌肉jīròubraso, unod
  肋骨lèigǔguso
  卵巢luǎncháoobaryo
  nǎoutok
  膀胱pángguāngpantog
  脾, 脾脏pí, pízàngesplin
  脐带qídàipusod
  韧带rèndàiluta-luta
  肾, 肾脏shèn, shènzàngrinyon
  头骨tóugǔbagol-bagol
  心脏xīnzàngkasing`kasing
  xuèdugo
  血管xuèguǎnkaugatan
  眼球yǎnqiúkalimutaw
  子宫zǐgōngtiyan
  子宫zǐgōngtagoangkan
  Now take the 人体 test in Cebuano

  种类

  野生动物
  自然界
  人体
  动物
  爬行动物
  哺乳动物


  昆虫
  植物
  植物
  水果

  一般生活
  问候, 打招呼!
  商业
  亲属
  天月年
  饮料
  食物
  赌博
  职业
  艺术和文学
  医学的
  神话
  宗教
  学校
  时间
  工具
  说明
  武器

  时装
  织布
  衣服
  首饰


  建筑

  起居室
  厨房
  浴室
  卧室
  办公室

  科学
  天文学
  形状

  语言
  号码
  形容词
  代词
  A to Z
  Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles