jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 家

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
jiāpuyanan
fángbalay
平房píngfángbungalow
公寓gōngyùapartment
家庭地址jiātíng dìzhǐadres sa balay
浴室yùshìbanyo
卧室wòshìkwarto
厨房chúfángkusina
起居室qǐjūshìsala

把手bǎshǒukuptanan sa pultahan
草坪cǎopínghawan
车房chēfánggarahe anan
chuāngbintana
窗玻璃chuāngbōlisamin sa bintana
窗台chuāngtáiestante sa bintana
地板dìbǎnsalog
地窖dìjiàobodega, silong sa balay
地下室dìxiàshìbodega, silong sa balay
顶楼dǐnglóualkoba
花坛huātánhigdaanan nga bulak
花园huāyuánharden
露台lùtáipatyo
ménpultahan
méngate
门口ménkǒuagi-anan sa pultahan
门铃ménlíngtimbre sa pultahan
门前台阶ménqián táijiēhagdanan
门厅méntīnghawanan sulod sa balay
暖房nuǎnfánggalamnan nga balay
排水沟páishuǐgōupahubas
排水管páishuǐguǎntubo
qiangbungbung
shìkwarto
shuāntrangkahan
suǒsirado
天花板tiānhuābǎnkisami
屋顶wūdǐngatop
屋檐wūyánmedya-agwa
小径xiǎojìngagianan
小径xiǎojìngagianan
汉语拼音毕萨亚语
Now take the 家 test in Cebuano


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles