jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 饮料

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
饮料yǐnliàoimnonon
酒精jiǔjīngalkohol
jiǔalkohol na imnonon
白兰地báilándìbrandi
杜松子酒dùsōngzǐjiǔhinebra
鸡尾酒jīwěijiǔkaktel
啤酒píjiǔbir
苹果酒píngguǒjiǔsidra
葡萄酒, 果子酒pútaojiǔ, guǒzijiǔalak
威士忌酒wēishìjì jiǔwiski
香槟酒xiāngbīnjiǔalak nga sampan

shuǐtubig
 • 柠檬汽水
 • níngméng qìshuǐlemonada
  nǎigatas
  chátsa
  咖啡豆kāfēidòukape
  热巧克力; 巧克力热饮rè qiǎo kè lì; qiǎo kè lì rè yǐninit nga tsokolate
  汉语拼音毕萨亚语
  Now take the 饮料 test in Cebuano


  Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles