Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 说明

Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
说明shuōmíngpagpangulo
方向fāngxiàngpagpanudlo
在那zài nǎasa?, hain?
这里zhèlǐdinhi, diri
往哪里wǎng nàlǐdiha, didto
běiamihanan, norte
nánhabagatan
dōngsidlakan
西kasadpan
东北dōngběiamihanan sidlakan
西北xīběiamihanan kasadpan
东南dōngnánhabagatan sidlakan
西南xīnánhabagatan kasadpan
左边zuǒbiānwala
公正gōngzhèngtuo
上面shàngmiànlabaw sa, sa ibabaw
下面xiàmiànsa ubos, silong, sa ilaya
向上的xiàngshàngdepaingon sa itaas
向下的xiàng xià depaingon sa ubus
正面zhèngmiànatubangan, unahan
后面hòumiànulahi, atrasado, sa luyo, iwit
对面duìmiànbali
里面lǐmiànsulod
外面wàimiànsa gula, sa gawas
jìnduol
yuǎnlayo
面积miànjìsukod, gidak-on, gilapdon
邻近línjìnkasilinganan
附近fùjìnlibut, anaa sa duol
Now take the 说明 test in Cebuano

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z
Copyright 2005-2019 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles