jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 说明

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
说明shuōmíngmga pagpanudlo
方向fāngxiàngpagpanudlo
在那zài nǎasa?, hain?
这里zhèlǐdinhi, diri
往哪里wǎng nàlǐdiha, didto
在那边zài nà biāntua didto
běiamihanan, norte
nánhabagatan
dōngsidlakan
西kasadpan
东北dōngběiamihanan sidlakan
西北xīběiamihanan kasadpan
东南dōngnánhabagatan sidlakan
西南xīnánhabagatan kasadpan
左边zuǒbiānwala
公正gōngzhèngtuo
上面shàngmiànsa ibabaw, sa ta-as
下面xiàmiànsa ubos
向上的xiàngshàngdepaingon sa ta-as
向下的xiàng xià depaingon sa ubos
正面zhèngmiànatubangan, unahan
后面hòumiànsa luyo, sa likod
对面duìmiànsa atbang
里面lǐmiànsa sulod
外面wàimiànsa gawas, sa guwa
jìnduol
yuǎnlayo
面积miànjìlugar
邻近línjìnkasilinganan
附近fùjìnlibut, naa sa duol
汉语拼音毕萨亚语
Now take the 说明 test in Cebuano


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles