jonsay.co.uk
Language Dictionaries
毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 鸟

Chinese
A to Z

Image banner for the birds category
汉语拼音毕萨亚语
niǎolanggam
égansa
鹌鹑ān chúnpitpitaw
ōukanaway
欧亚鸲ōuyàqúlanggam martinis
苍鹰cāng yīngbanog
翠鸟cuì niǎotikbahaw
杜鹃dùjuānpitopit
saapati, salampati
鸽子gēzibalug
黑水鸡; 雌红松鸡hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jīituman
火鸡huǒjīpabo
火烈鸟huǒlièniǎotalabon
鹭, 苍鹭lù, cāng lùtalabon, yoho, dugwak
鸬鹚lú cígamaw
猎鹰lièyīngbanog
麻鸦má yābontog
麻雀máquèmaya
猫头鹰māotóuyīngngiwngiw, pungog
千鸟; 珩科鸟qiān niǎo; héng kē niǎotohil
水鸟(一种鸟)shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)gamao
鹈鹕tíhúpagala
秃鼻乌鸦tūbí wūyāuwak
乌鸫wūdōnguwak
信天翁xìntiānwēnggakit
小长尾鹦鹉xiǎo chángwěi yīngwǔperiko
小鸡xiǎojīmanok
燕鸥yàn ōukanaway
燕子yànzisungko-langit
puk
uwak
itik
yīngtikwi
yīngagila, manaol
yīngbanog
鹦鹉yīngwǔperiko
雨燕yǔyànsayao
yuānbanog-banog
啄木鸟zhuómùniǎotikarol
汉语拼音毕萨亚语

Now take the 鸟 test in Cebuano


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles