jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 鸟

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z
Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
niǎolanggam
égansa
鹌鹑ān chúnpitpitaw
ōukanaway
欧亚鸲ōuyàqúlanggam martinis
苍鹰cāng yīngbanog
翠鸟cuì niǎotikbahaw
杜鹃dùjuānpitopit
saapati, salampati
鸽子gēzibalug
黑水鸡; 雌红松鸡hēi shuǐ jī; cí hóng sōng jīituman
火鸡huǒjīpabo
火烈鸟huǒlièniǎotalabon
鹭, 苍鹭lù, cāng lùtalabon, yoho, dugwak
鸬鹚lú cígamaw
猎鹰lièyīngbanog
麻鸦má yābontog
麻雀máquèmaya
猫头鹰māotóuyīngngiwngiw, pungog
千鸟; 珩科鸟qiān niǎo; héng kē niǎotohil
水鸟(一种鸟)shuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)gamao
鹈鹕tíhúpagala
秃鼻乌鸦tūbí wūyāuwak
乌鸫wūdōnguwak
信天翁xìntiānwēnggakit
小长尾鹦鹉xiǎo chángwěi yīngwǔperiko
小鸡xiǎojīmanok
燕鸥yàn ōukanaway
燕子yànzisungko-langit
puk
uwak
itik
yīngtikwi
yīngagila, manaol
yīngbanog
鹦鹉yīngwǔperiko
雨燕yǔyànsayao
yuānbanog-banog
啄木鸟zhuómùniǎotikarol
汉语拼音毕萨亚语
Now take the 鸟 test in Cebuano


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles