Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > 毕萨亚字典

毕萨亚字典 | 动物

Search dictionary :-

汉语拼音毕萨亚语
动物dòngwùmananap, hayop
鸟, 禽niǎo, qínlanggam
isda
哺乳动物bǔrǔ dòngwùmammal
爬行动物páxíng dòngwùnagkamang
恐龙kǒnglóngdinosor

鼻子bíziilong
尖牙jiānyábangil
口鼻子kǒubízibusal
獠牙liáoyápangil,bangkil,tango
línkaliskis
鸟喙niǎohuìsungo
鸟嘴niǎozuǐtuhak, fuhik, sungo
panit
silik, kapay
鳍状肢qízhuàngzhīkapay
软毛ruǎnmáobalahibu
兽皮shòupípanit sa mananap
尾巴wěibaikog
bungot
羽毛yǔmáobalhibu
育儿袋yù`érdàibulsa
zōnglambungay
zhǎokuko, kuko sa mananap
zhuǎkuko sa langgam
爪子zhuǎzikuko sa mananap
口鼻子kǒubízibusal
Now take the 动物 test in Cebuano

种类

野生动物
自然界
人体
动物
爬行动物
哺乳动物


昆虫
植物
植物
水果

一般生活
问候, 打招呼!
商业
亲属
天月年
饮料
食物
赌博
职业
艺术和文学
医学的
神话
宗教
学校
时间
工具
说明
武器

时装
织布
衣服
首饰


建筑

起居室
厨房
浴室
卧室
办公室

科学
天文学
形状

语言
号码
形容词
代词
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles