Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Tagalog Diksyonaryo

Bisaya-Tagalog Diksyonaryo | Hinagiban

Search dictionary :-

BisayaTagalog
hinagibanarmas
espadaespada
tamingkalasag
barawpunyal
pusilbaril
masingganmasinggan
bangkawsibat
armadurabaluti
granadagranada
bombamina
tangketangke
samurayespada ng mga hapones
tungkodtungkod
pistolapistola
ripleriple
syatgansyotgan
kanyonkanyon
bulawogpana
bulawogcrossbow
panapalaso
pernotornilyo
balabala
bombabomba
pinutimachete
raketraketa
misilmisayl
Now take the Hinagiban test in Tagalog

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles