Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Bisaya-Tagalog Diksyonaryo

Bisaya-Tagalog Diksyonaryo | Pulingalan

Search dictionary :-

BisayaTagalog
pulingalanpanghalip
akoako
ikawikaw
siyasiya
siyasiya
siyayaon, iyan

nakoako
nimoikaw
niyasiya, sakanya
niyasiya, niya
natotayo
kiniito
kanaiyan
kadto silaiyon

akoakin

Now take the Pulingalan test in Tagalog

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Adlaw, Buwan, Tuig
Ang Pagpangulo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles