Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Bisaya-Tagalog Diksyonaryo

Bisaya-Tagalog Diksyonaryo | Sa Medisina

Search dictionary :-

BisayaTagalog
aksidente og emerhensiya departmentoaksidente at kagipitan na departamento
dungan, ilong, tutunlan departmentotinga, ilong, at lalamunan na departamento
hulatanan nga kuwartotanggapan
departamentodepartamento
inalimahansilid

mga kawani, kawanihantauhan
doktoran, tambal, bulongdoktor
hapsaymaayos
madrenars
magtatambagkasangguni
mananambal, siruhanosiruhano
matronamatrona
nars, bantary sa masakitonnars
specialistaespesyalista


kinahanglang butang nga kuhaonkinakailangang bagay na dapat kunin
tualya, pahirantuwalya
planelapranela
syamposiyampu
sabonsabon
sepilyo sa ngiponsipilyo
kulgittutpeyst

mga medikal nga pagsulaymga medikal na pagsusuri
gidusopagsangguni
pagkatudlo, kasabutan sa pakigkitatipanan
eksaminasyoneksaminasyon
nanawpagsusuring mabuti
estado, kahimtangkatayuan
usisapagsiyasat
eksrieksri
nanaw sa ulopagsusuring mabuti ng utak
eksamin sa dugopagsusuri sa dugo

operasyonoperasyon
kinaadman sa panisdispagtitistis
takyab nga plasterbalangkat
pagputolpagputol
tangtangontanggalin

ehersisyopagsasanay
pisikal nga terapiyapangkatawan na terapewtika
pahuwaypahinga
terapiyaterapewtika

sintumassintomas
banggamaingay
bon-uggasgas
estikmay sakit
hanap nga panan-awMalabong paningin
libaghapantal
nabungolpagkabingi
naghubagpamamaga
nalipongnahihilo
naminhodmanhid
pagkabungolkabingihan
sakit sa ulosakit ng ulo
sakitkirot
sakitsakit

panghilingpagsiyasat
alerdyialerhiya
alerdyik reaksyonreaksyong masama sa katawan
alerdyikmasama sa katawan
apanpagkabalda
apankapansanan
apendisaytisapendisitis
atake sa kasingkasingatake sa puso
bali nga bukogsirang buto
bayrusmikrobiyo
bungolbingi
buntisbuntis
butabulag
dayabitisdyabetes
dili na moutog ang kinatawo sa lalakikawalan ng lakas sa pagkalalaki
hilanatlagnat
inpeksyonimpeksiyon
kanggrinakanggrena
kanserkanser
kapakyas sa paggana sa ataypagpalya sa atay
kapakyas sa paggana sa kidni o batopagpalya sa bato
kapakyas sa pagpitik sa kasingkasingpagpalya ng puso
kaskaroboni, alipunga, had-had, an-an
katarakkatarata
kritikalkritikal
kulang sa kolor sa panitmelanoma
lig-onmatatag
na kaha-anpagkalaglag
nahilo nga dugopagkalason ng dugo
pagkabungolkabingihan
pagkabutapagkabulag
pagkahiwipagkasira ng hugis
sakit sa kasingkasinganghina
sakitsakit, karamdaman
sip-onlamig, sipon
siratulo
trangkasotrangkaso
tumorbukol
tuslok sa bagatinusok na baga
tuslok sa kasingkasingtinusok na puso
Now take the Sa Medisina test in Tagalog

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Adlaw, Buwan, Tuig
Ang Pagpangulo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles