jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Tagalog Diksyonaryo

Libre Bisaya-Tagalog Diksyonaryo | Trabaho

Cebuano
A to Z

BisayaTagalog
abadabad
abogado, attorneyabogado
abogado, attorneyabogado
abogadoabogado
agawon nga babaye sa barkasera ng pub
agawon nga lalaki sa barkasero ng pub
ahente na babaeahente na babae
ahente na lalakiahente na lalaki
ahente sa kayutaanahente ng lupain
ahente sa pagbiyaheahente ng paglalakbay
amaestrador sa esporttagaturo ng laro
amaestrador sa hayoptagaturo ng hayop
amo sa estasyonulo ng kalagayan
analista sa pangisipsikoanalisis
arayiskapitan
architectoarkitecto
arkeyologoarkeolohiya
arsobispoarsobispo
artista na babaeartistang babae
artista na lalakiartistang lalaki
artistaartista, pintor
astronotastronota
astronotastronota
atleta sa gymnasticstaga-sirko
awtor, tagsulat, tagabuhatmay akda
badigardbadigard
bahistabahista
bamberobombero
bangkerotagabangko
barberobarbero
bartender nga babayebabaeng katulong sa bar
bartender nga lalakilalaking katulong sa bar
bata og hunahunatagabantay ng bata
batid sa kabitoonan, astronomoastronomo
bawnserbouncer
baylirinabaylarina
baylirinamananayaw nang baley
bayolinistabiyolinista
berdugoberdugo
boksingeroboksingero
burikatmasamang babae
buringbabaeng bayaran
carpenterocarpentero
comediantecomediante
demokratikomakademokrasiya
dentistadentista
detektibdetektib
diplomatikodiplomatiko
direktor sa kompanyatagapangasiwa ng kompanya
direktor sa medyatagapangasiwa sa telebisyon
direktor sa proyektotagapangasiwa ng prohekto
doboldobol ng artista
doktor nga espesyalista sa medikal nga panghilingpatolohiya
doktor sa boangsaykayatrista
doktordoktor
doktoradocktora
dramertagatambol
drayber sa trentsuper (riles)
drayber sa trendriber ng tren
driver sa truckdriver ng trak
dyanitortaga linis ng sahid
economistaekonomista
editorpatnugot ng pahayagan
eksaminertagasulit
eksperto sa tigbugwal sa yuta sa tanom nga prutas og utanonpaggamit ng teknolohiya sa negosyante para pagtanim ng gulay at prutas
elektrisyanelektrista
elektrisyantagalagay ng weyr
embahador, pinadala, sinugoembahador
embalsamadormanlilibing
embalsamadormanlilibing
emperado sa Haponemperador ng japan
emperado sa katawhanemperador
emperatrisemperadora
emperatrisemperadora
eskribyente sa bangkokawani sa banko
espesyalista sa gynekolohiyadoktor ng kababaehan
espesyalista sa kompyuterespesyalista sa kompyuter
espesyalista sa mga klase-klaseng trabahotagapag-ayos
espesyalista sa paleontolohiyapaleontolohiya
espesyalista sa tiilmanggagamot
estudyanteestudyante
estudyanteestudyante sa kolihiyo
gikonektar para sa kasingkasing nga komplikadotagapaghakbang
giyatagaturo
guardiyatagabantay
hapsaymaayos
hardenerohardinero
harihari
hinete sa plakadj
hineteadhika
hostiya sa telebisyonostiya sa telebisyon
huradotagahatol
hut-ong sa briktaga patong ng laryo
inhenyero mag-ayoinhinyero taga ayos
inhenyero nga maglalarawinhinyero
inhenyero sa barkoinhinyero ng barko
inspektor sa administrasyontagasuri
inspektor sa pulistagasuri sa polisya
kaherakahero
kargador sa dad-ononportero ng karga
kargador sa gabiitagabitbit ng bagahe sa gabi
kargador sa tig-abliportero
karterotaga hatig ng sulat
kimikokimiko
kodakerretratista
kolboymasamang lalaki
kolektor sa tikettaga collecta ng ticket
kolumnistacolumnista
komedyanakomedyante
komposerkomposer
kontractorkontractor
kriminalkriminal
kusinerotagapagluto
kustombre nga opiseropisyal nang adwana
lab-asirotindera ng isda
laykokaraniwang tao
madyikiro nga abatmagikero
madyikiro nga antingansalamangkero
maestraguro
maestroguro
maestroguro
mag susuwatmanunulat ng aklat
mag-aalahasmagaalahas
mag-aanitmangkakatad
mag-usab usab sa tingog sa munyeka ibabaw sa entabladobentrilokiya
magbabalitatagapagbalita
magbabaolmagsasaka
magbubugno sa torotaga away ng toro
magbubulakmabubulaklak
magdadasigtagapagtaguyod
magdudula nga babayetagalaro na babae
magdudula nga lalakitagalaro na lalaki
magdudula sa footballmanlalaro ng putbol
magdudula sa tenistagalaro ng tennis
magdudula, atleta, tigpaugnatmanlalaro
magdudumala, tagdumala, tigmanadmistrador
magduduwa og golfmanlalaro ng gulp
maghahabolmanlalala
maghuhukomhumatol
magkukulitmanlililok
maglalaraw sa teknikalilustrador
maglalarawdekorador
maglalarawtagaguhit
magpapatigayon sa mga salintagabili ng sirang bagay o gamit
magpapatigayonmangangakal
magpapatiktagapaglathala
magsasaysayhistoryador
magsusublitaga-basa, tagasulit
magtatambag sa pinansyaltagapayo ng salapi
magtutudlotagalektura
mamaligya og prutas og utanon sa merkadonagtitinda ng prutas at gulay sa merkado
mamaligya og prutasnagbebenta ng prutas
mamaligya sa mantalaanahente ng balita
mamumulittagadikit
mamumuno, tagbunotagapatay nang tao
mananabangkomadrona
mananag-anmanghuhula
mananahi na lalakimananahi
mananahimananahi
mananambalsikoterapiya
mananayawmananayaw
manedyer nga babayebabaeng manedyer
manedyer nga lalakilalaking manedyer
manedyer sa bantawan o entabladomanedyer sa entablado
mangangahoymagtotroso
mangangayammangangaso
mangantahay sa operamangangawit sa teaktro
mangatkatay og bukidtaga-akyat ng bundok
mangingihap, tagkwenta, kontadtagaayos ng kuwenta
mangingisdamangingisda
mangulotaytagapagayos ng buhok
mangungulonmagpapalayok
manindahaynagtitinda ng prutas at gulay sa merkado
maniniksiktaga manaliksik
marineromagdaragat
marinomarinero
masahista nga babayebabaeng masahista
masahista nga lalakilalaking masahista
matadiromagkakarne
matronamatrona
mayordomatagapamahala na babae
mayordomotagapamahala
mekanikomekaniko
mersantemamakyaw
militaryonagserbisyo sa militar
mineromagmimina
ministro sa politikalministro sa politiko
ministro sa relihiyonministro sa relihiyon
misyonaryomisyonero
modelomodelo
monghemonghe
musikeromusikero
musineromusikero
nabigador sa abyasyonmanlalakbay
nabigador sa nutikalmanlalayag
nagbansay-bansay sa pilosopiya og medikalosteopatiya
nagtuon sa biyolohiyaespesyalista sa biyolohiya
nagtuon sa geyolohiyageyolohista
nagtuon sa mga klase sa batogemolohista
narsnars, mag-alaga
negosyante na babaenegosyante na babae
negosyante na lalakinegosyante
nobelistanovelista
optikomanggamot sa mata
oradororador
pagpanghatagtagapamahagi
panaderomagtitinapay
panday, artesanosanay sa kahit anong bagay na gawin
pandaypanday
pangahente sa estakmamumuhunan
panggamataga gawa
pangulo sa weyterpangulo ng mga weyter
paramedikoparamediko
parepari
parepari
parmasyutikoparmasiyutika
payasotagapagpatawa
peregrinonaglalakbay
peryodistamamahayag
piloto sa ayroplano nga ayroplanotagasubok na piloto
piloto sa barkokapitan sa barko
piloto sa eroplanokapitan sa eroplano
pilotopiloto
pintor nga maglalarawpintor ng dekorasyon
pintor nga naay impresyonismoimpresyonista
piyanistapiyanista
platirotagagawa ng mga bagay gawa sa pilak
polis opisertagapatrulya
pormankatiwala
presidentepresidente ng politiko
pribadong imbestigadorinbestigador
primero ministropresidente ng bansa
prinsipal nga babayeprinsipal na babae
prinsipal nga lalakiprinsipal na lalaki
prodyuser sa sine o musikatagagawa ng pelikula o musika
prosekyutortagausig
pruweba sa tigbasataga bigay ng pruweba
pulis na babaetanod ng bayan na babae
pulis na lalakitanod ng bayan na lalaki
pulitikopolitiko
rantserotagarantso
representante sa kapistahanrepresentante ng kapistahan
resepsyonistaresepsyonista
reynareyna
sapaterosapatero
sapyurnagpapalakad ng awto
sayantis nga nagtuon sa zolohiyataga alaga ng hayop
sayantis sa pisikspisisista
sayantis sa sosiyolohiyasosyolohiya
sayantistaong naalam sa siyensya
sebidora na babaeserbidora
sebidora na lalakiserbidor
sekretarya sa balaysekretarya sa bahay
sekretarya sa langyawkalihim ng estado
sekretaryasekretaria
sekyutaga bantay , tanuran
senadorsenador
serbidora, sogo-anutusan
sikolohistasikologo
silhigan ang tsimaniyatagawalis ng tsiminea
siruhanodoktor na tumitistis
soberanohari, pangulo
specialistaspecialista
sundao, sundalosundalo
tagabantay sa darohantrabahanti sa bukid
tagabantay sa duwatagabantay ng laro
tagabantay sa kadagatantagabantay ng baybayin
tagaestasyonstationaryo
tagahimo og bulawantaga-panday ng ginto
tagatiilkatulong sa lahat ng bagay
tagbuhattagapagdibuho
tagdala sa kahontagabuhat ng mga bloke para paggawa ng bahay
tagdumala sa pagpahamtang sa kasotagapyansa
tagmakinilyataga titik
taksi drayberdriber ng taxi
talan-awon hardinirotaga alaga tanawin sa harden
tawo nga makakita og klaromanghuhula
teknisyantagaayos ng gamit
tig himo ug relotaga ayos ng orasang
tig limpio sa bintanatagapaglinis ng bintana
tig-ablitagabukas nang pintuan
tig-angkattaga-angkat
tig-apilang sumasali
tig-bantaytagapagbantay
tig-ihawkumakatay ng hayop
tig-kantataga kanta
tig-lutotaga luto
tigbaligya og tabakonagtatanim ng tabako
tigbaligyanagbibili
tigbalita sa panahontaga balita ng panahon
tigbalitatagahatid ng balita
tigbantay sa balaytagapag-ingat ng bahay
tigbantay sa gabiitagabantay sa gabi
tigbantay sa mga karnerotagabantay ng mga tupa
tigbantay sa publikong balaymamamayan
tigbantaytagapag-ingat
tigbobalintong, maniniko, sirkakrobat
tigbuhattaga-gawa ng krap
tigbuhistagabuwis
tigdala sa golf klabtagadala ng hampas ng golp
tiggamatagagawa
tighan-aytanod sa gubat
tighatod sa gatastaga kuha ng gatas
tighayopnagpapastol ng mga hayop
tighukasmananayaw sa bar na maghuhubad
tigkameratagakuha ng larawan
tiglagataga-gawa ng alak
tiglimpyo sa abogtaga alis ng alikabok
tiglimpyotagapaglinis
tiglingawtagalibang
tigluwas sa tubigtagasagip ng buhay sa karagatan
tigpadagan sa eksriradyolohista
tigpadagan sa makinaryatagapagpalakad ng makina
tigpalandigtagadaong
tigpanagnà agi sa mga bitoonastrolomo
tigpanubastatagasubasta
tigpaprendataga sangla
tigpasigo sa alpombratagasukat ng alpombra
tigpasiugdataga-organisa
tigpatingog sa harpakudyapi
tigpatukar sa saksoponsaxoponista
tigplawtaplautista
tigpresentartaga paghatid
tigprograma sa kompyuterprogramista ng kompyuter
tigprogramatagagawa ng programa
tigsangyawtagasermon
tigsinyastaga senyas
tigsugilonempleyado sa bangko
tigsuplaytagasuplay
tigsuwat og kantatagagawa ng kanta
tigtambagtagapayo
tigtono sa piyanopihitan ng piyano
tigtudlotagaturo
tigtultol nga babayetumulong sa mga bisita kung saan pupunta
tigtultol nga lalakitagahatid
tindero o tinderataga bantay ng tindahan
tindero o tinderatagakalakal
tinugyanan, ahentekinatawan, ahente
trabahador, mamumuomanggagawa
trabahante sa katilingbangawaing panlipunan
trabahante sa opisinamanggagawa sa opisina
trabahantemangagawa
trabahantetrabahanti
trabante sa bildohanempleyado sa pagawaan ng salamin
trabanteng nagsul-ob og puting sanina nga ang trabaho kay manu-manoempleyadong naka puting damit
trak drayberdriverng truck
tresurero o tresureratesorero
tripulante sa abyasyontauhan sa sasakyan
tripulante sa nutikaltauhan sa barko
tsaplinkapelyan
tuberotubero
upiritor sa teleponotagasagot ng telepono
veterinaryovetenaryo
warden sa parketagabantay ng palaruan o parke
warden sa prisohantagabantay ng kulungan
yaya sabatataga bantay ng bata
yayakasambahay
BisayaTagalog

Now take the Trabaho test in Tagalog


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles