Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Tagalog Diksyonaryo

Bisaya-Tagalog Diksyonaryo | Balay

Search dictionary :-

BisayaTagalog
puyananTahanan
balaybahay
apartmentmahabang tirahan
bungalowbungalow
apartmentpantay
adres sa balaytirahan
banyopaliguan, banyo
kwartosilid tulugan
kusinakusina
salasalas

agi-anandaanan
agi-anandaanan
agi-anan sa pultahanpintuan
alkobakuwartong nasa pagitan ng kisame at ng bubungan
alpombra, banig sa salogalpombra, panakip sa sahig
atopbubong
atubangan sa balayharap ng bahay
bagting sa lingganay, panghawtsiminea, pausukan
bintanabintana
bodega, silong sa balaysilong, ilalim
bodega, silong sa balaysilong, bodega
bungbungpader
estante sa bintanapasimano
galamnan nga balaypasibulan
garahe anangarahe
gatetarangkahan
hagdananpaghakbang sa pintuan
hardenharden
hawandamuhan
hawanan sulod sa balaybulwagan
higdaanan nga bulakhalamanan
kisamikisame
kuptanan sa pultahanhawakan sa pintuan
kwartokwarto
likud sa balaylikud ng balay
medya-agwamedya agus
pahubasalisan ng tubig
parkinganbiyahe (daan)
parkinganbiyaheng daan
patyopatya
pultahanpintuan
salogsahig
salogpalapag
samin sa bintanasalamin ng bintana
siradosusian
timbre sa pultahantimbre sa pinto
tubotubong pampatuyo
Now take the Balay test in Tagalog

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles