jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Tagalog Diksyonaryo

Bisaya-Tagalog Diksyonaryo | Kwarto

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z
Search dictionary :-

BisayaTagalog
kwartosilid tulugan
habolkumot
hapin sa kamakubrekama
hapin sa kamakubrekama
hunoskahon ng mesa
kabinetmunting silid, panabihan
katrekama
kubrekamakumot
kutson, kultsonkutson
lamparilyalampara
saminsalamin
sugailaw
tokadormesa ng pagbibihis
unlanunan
BisayaTagalog
Now take the Kwarto test in Tagalog


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles