jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Español Diksyonaryo

Bisaya-Español Diksyonaryo | Oras

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Numero
A to Z
Search dictionary :-

BisayaEspañol
Orasm tiempo
segundom segundo
minutom minuto
orasf hora
adlawm dia
semanaf semana
duha ka semanaquince dias
bulanm mes
tuigm ano
decadof década
siglom siglo
milleniyom milenio

sa miaging tuigm año pasado
sa miaging bulanm mes pasado
sa miaging semanaf semana pasado
niadtong usa ka adlawanteayer
gahapon sa gabiiayer por la noche
gahapon sa gabiiayer por la noche
gahapon sa haponayer por la tarde
gahapon sa buntagayer por la mañana
gahaponayer
karong adlawahoy
karong buntagesta mañana
karong semanaesta semana
karong bulanesta mes
karong tuigesta año
ugmamañana
ugma sa buntagmañana por la mañana
ugma sa udtomañana por la tarde
ugma sa gabiimañana por la noche
ugma sa gabiimañana por la noche
sa sunod semanaf semana próximo
sa sunod bulanm mes próximo
sa sunod tuigm año próximo
BisayaEspañol
Now take the Oras test in Spanish


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles