jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Bisaya-Nederlands Diksyonaryo

Bisaya-Nederlands Diksyonaryo | Pinulongan

Cebuano
A to Z

BisayaNederlands
pinulonganc taal, c spraak
basalezen
suwatschrijven
makinilyatypen
printadrukken
papasuitschrappen
sultispreken
ingonzeggen
istoryapraten
tukivragen
titik, litok sa titikspellen
pagkudlit, pagbutangtrekken
pangalann naamwoord
berbon werkwoord
adhetibo, pangmatangn bijwoeglijk naamwoord
adberbiyon bijwoord
abakadon alfabet
letrac letter
symbolon symbaal
sultin woord
basac lezing
spelingc spelling
sulatn scrijven
salitan vonnis
pag-ingonn zeggen
panultihonn spreekwoored
pahayagc verklaring,
pangotanac vraag, c kwestie
mga sinulat nga pulongc tekst
parapoc paragraaf
anibn chapiter
kudlitc apostrof
kinatibuk-ang paghunongn punt
komac komma
duha nga tumbokc dubbelepunt
puntog komac puntkommade
giyonn koppelteken
niaga nac verleden tijd
karonc tegenwoordige tijd
sa umaabotc toekomende tijd

katitikan, literaturac literatuur
balakn gedicht
balitan rapport
basahon-ton`anann leerboek
basahonn magazijn
biyograpiyac biografie
diksyonaryon woordenboek
istorya, sugilanon, andanan verhaal
kalig-ohan, dokumenton document
kalisang, kuyawc griezel
komedyan blijspel, c komedie
komikac komiek
lapisn potlood
libro, basahonn boek
mantalaanc krant, n krantenpapier
minugbong istoryac novelle
papeln papier
pluman pen
romansac romance
stationaryoc stationair
sugilambongn roman
sulatc letter
tintac inkt
tipon type
udlotn blaadje

debate, lantugin debat
istorya hanayc conversatie
lantugin argument
pulong-pulongc discussie
siwitsiwit, tabi-tabic kletspraat, c klets
BisayaNederlands

Now take the Pinulongan test in Nederlands


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles