jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Nederlands Diksyonaryo

Bisaya-Nederlands Diksyonaryo | Pinulongan

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Negosyo
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Mitolohiya
Imnonon
Pagkaon
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Pulingalan
A to Z
Search dictionary :-

BisayaNederlands
pinulonganc taal, c spraak
basalezen
suwatschrijven
makinilyatypen
printadrukken
papasuitschrappen
sultispreken
ingonzeggen
istoryapraten
tukivragen
titik, litok sa titikspellen
pagkudlit, pagbutangtrekken
pangalann naamwoord
berbon werkwoord
adhetibo, pangmatangn bijwoeglijk naamwoord
adberbiyon bijwoord
abakadon alfabet
letrac letter
symbolon symbaal
sultin woord
basac lezing
spelingc spelling
sulatn scrijven
salitan vonnis
pag-ingonn zeggen
panultihonn spreekwoored
pahayagc verklaring,
pangotanac vraag, c kwestie
mga sinulat nga pulongc tekst
parapoc paragraaf
anibn chapiter
kudlitc apostrof
kinatibuk-ang paghunongn punt
komac komma
duha nga tumbokc dubbelepunt
puntog komac puntkommade
giyonn koppelteken
niaga nac verleden tijd
karonc tegenwoordige tijd
sa umaabotc toekomende tijd

katitikan, literaturac literatuur
balakn gedicht
balitan rapport
basahon-ton`anann leerboek
basahonn magazijn
biyograpiyac biografie
diksyonaryon woordenboek
istorya, sugilanon, andanan verhaal
kalig-ohan, dokumenton document
kalisang, kuyawc griezel
komedyan blijspel, c komedie
komikac komiek
lapisn potlood
libro, basahonn boek
mantalaanc krant, n krantenpapier
minugbong istoryac novelle
papeln papier
pluman pen
romansac romance
stationaryoc stationair
sugilambongn roman
sulatc letter
tintac inkt
tipon type
udlotn blaadje

debate, lantugin debat
istorya hanayc conversatie
lantugin argument
pulong-pulongc discussie
siwitsiwit, tabi-tabic kletspraat, c klets
BisayaNederlands
Now take the Pinulongan test in Nederlands


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles