jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Nederlands Diksyonaryo

Bisaya-Nederlands Diksyonaryo | Negosyo

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Negosyo
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Mitolohiya
Imnonon
Pagkaon
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Pulingalan
A to Z
Search dictionary :-

BisayaNederlands
negosyozaken
adyendac agenda
alayonc groepsarbeid
babayeng tigdumalac manager, c bestuurster
bahin sa merkadon maarktaandeel
balitan rapport
bangko sa komersyantec handelsbank
bayad sa buhisc belasting
bayadc betaling
binadlisan nga mapac grafische voorstelling
binansayc stagiair, c stagiaire
binuhatonc voorstelling
bosingc baas
bughaw nga kuwelyoc handarbeiders
cliyentec cliënt
debaten debat
delegasyonc delegatie
departamenton department
dili pagpiratan copyright
diskusyonc discussie
dyanitorc portier
ehekutiboc leider, n hoofd, c directeur
ekonomiyaeconomisch
galastohonc onkosten
gitakda nga pagkitac afspraak
grupon team
hangyoc koop
ibalhin ang mga empleyadoc overmaken
industriyac industrie
kantidadc kosten, c prijs
kantinac kantine
katunhayanc handhaving
kaubanc ambtgenoot, c collega
kawanic klerk
kompanyan gezelschap
kompetensiyac concurrent
kompetisyonc concurrentie, c wedijver
konsumedorc verbruiker
kontratan contract
kotac quota
kugihanijverig, naarstig
kustomerc klant
lista sa sweldon loonbriefje
listac betaalstaat
minutosc notulen
mohawaontslag nemen
motrabahowerken
mubong sulatn memorandum
obertaymc overuren, n overwerk
pag-analisaanalyseren
pag-endorsoendosseren
pag-usabc ploeg
pagdawatc receptie
pagdebatedebatteren
paghusayc arbitrage
pagkaagadeventualiteit
pagkategoriyacategoriseren
pagkonsumoberscherming van consumentenbelangen
pagpahawan ontslag
pagpamaligyac marketing
pagpamaulin ontslag
pagsutac analyse
pagtag-anberekenen
pahulayontslaan, pensioneren
pakapinc premie
pamantalac advertentie
pasidaanop maat gemaakt, maat-
patenten patent
patigayonc transactie, c overeenskomst
pensyonn jaargeld, n pensioen
porsenton percentage
priyoridadc prioriteit
promosyon sa butangc promotie, reclame
promosyon sa trabahon bevordering
propaganda, pahinumdomn adverteren, c reclame
proyektohonc projectiel
puti nga kwelyoc kantoorbaan
resertsn onderzoek
sekretaryac secretaris
seksyonc groep
tag-anberekening
tag-iyac eigenaar
tagdumalac manager, c bestuurder
tangke nga naay hunahunac denktank
tanyagn voorstel
tatak, markan handelsmerk
tatakn logo
teknisyanc technicus
tigdawatc receptionist
tiggunit sa bahinc aandeelhouder
tigkontratac aannemer, c leverancier
tigomc ontmoeting
tigpatigayonc koopman
tindac koopwaar, c waren
tingsweldoc betaaldag
tingtsac theepauze
trabahon werk
tuonstuderen
undangon ang buhatc recessie
BisayaNederlands
Now take the Negosyo test in Nederlands


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles