jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Hapon Diksyonaryo

Bisaya-Hapon Diksyonaryo | Kabanay

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Useful Phrases
Negosyo
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Sa Medisina
Mitolohiya
Imnonon
Pagkaon
Kabanay
Oras
Rilihiyon
Trabaho

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z
Search dictionary :-

BisayaRomajiHapon
kabanayshinrui, shinreki親類, 親せき
banay, pamilyakazoku家族
higala, amigo, amigatomodachi友達
batakodomo子供
anak nga lalakimusuko息子
anak babaemusume
igsoong babaeonnakyoudai, shimai女きょうだい, 姉妹
igsoong lalakiani, niisan兄, 兄さん
apohang lalakisofu祖父
apohang babaesobo祖母
apomago
apo nga babaemagomusume孫娘
apo nga lalakimagomusuko孫息子
tiya, iyaanoba伯母, 叔母
tiyo, uyoanojiおじ
ig-agawshinseki親せき
banaotto
pag o mangkun na lalakioiおい
pag o mangkun na babaemeiめい
ugangang babaeshuutoしゅうと
ugangang lalakishuutoしゅうと
umagad nga lalakigiri no musuko義理の息子
umagad nga babaegiri no musume義理の娘
BisayaRomajiHapon
Now take the Kabanay test in Japanese


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles