jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Hapon Diksyonaryo

Libre Bisaya-Hapon Diksyonaryo | Adhetibo

Cebuano
A to Z

BisayaRomajiHapon
adhetibokeiyoushi形容詞
bulok, koloriro
asulaoi青い
berdemidori iro no緑色の
itomkuroi黒い
kahilorenji iro noオレンジ色の
kapechairo茶色
pulaakai赤い
putishiroi白い
rosamomoiro no, pinkuiro no桃色の, ピンク色の
ngit-ngitkoi濃い
ga-anawai淡い

butangmono
gaanawai淡い
dakoookii大きい
medyachuugurai no中位の
gamaychiisai小さい
taasse ga takai背か高い
taasnagai長い
hinayse no hikui背の低い
daot, lagwis, nipisyasetaやせた
linginmarui丸い
linginmarui丸い
oval, initlogdaenkei naだ円形な
kwadroseihoukei正方形
toloy kilidsankakkei no三角形の
rektangulochouhoukei no長方形の
bawogmagatta曲った
tul-idmassugu no真っ直ぐの
kurbamagatta曲った
kusoghayai速い
hinayyukkuriゆっくり
maulaghiroi広い
mahalkouka na高価な
mura, baratoyasui安い
kusogookii大きい
hilomonshizuka na静かな
sabaanurusaiうるさい
linghodwakai若い
lumafurui古い
limpyokichin to shitaきちんとした
hugaw/samokchirakatta散らかった
gahugaw-hugaw, gasamok-samok, gagubot-gubotchirakashita散らかした
lagoyogoreta汚れた
ma-hiligomoshiroi面白い
kalaaytaikutsu na退屈な

pagkaon ug paginumtabemono to nomimono食べ物 と 飲み物
lamioishiiおいしい
maamyon, humutkaori no yoi香りのよい
aslomsuppai酸っぱい
halangatsui暑い
halangsupaisu no kiitaスパイスの利いた
ma humok, hunolhunolajike nai味気ない
paitnigai苦い
paratshoppaiしょっぱい
tam-isamai甘い

gahikatai堅い
magahikatai固い
humokyawarakai柔らかい
hamisnameraka na滑らかな
masapnot, sagalsalonarai粗い
magahimagaranai曲らない
mabalog, mabalogbalogmageyasui曲げやすい
haitsurudoi鋭い
tumoy, tinumyantogattaとがった
saminhansha na反射な
sinawtsuyatsuya noつやつやの
dagtum, hanapfutoumei na不透明な
humoktsuyakeshi noつや消しの
klaroakiraka na明らかな
hayadakarui明るい
habolan, maluyakurai暗い
hayadawai淡い
ngit ngitkoi濃い

malinawonseijaku na静寂な
nasukookotta怒った
nalipay, malipayonureshiiうれしい
mamalihugureshiiうれしい
kasubo, kamingawyuuutsu憂うつ
naguolkanashii悲しい
naguoldouten shita動転した
malipayonmugamuchuu ni natta無我夢中になった
nauwaw, naulawhaji na恥な
nabalisa, nahingawashinpai shite iru心配している
nahadlokkowagaru怖がる

mga tawojin
tiguwang, tigulangfurui古い
batan-on, batawakai若い
taasse ga takai背か高い
mobose no hikui背の低い
tambukfutotta太った
manipisyasetaやせた
gwapautsukushii美しい
maotminikui醜い
malipayonureshiiうれしい
sa mga angheltenshiteki na天使的な
balaananseijin no you na聖人の様な
daotaniya naいやな
yawawarui悪い
yawan`onakumateki na悪魔的な
yatingakumateki na悪魔的な

debaookii大きい
gamaychiisai小さい

berdemidori iro no緑色の
malinawonseijaku na静寂な
BisayaRomajiHapon

Now take the Adhetibo test in Japanese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles