Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Bisaya-Ingles Diksyonaryo

Bisaya-Ingles Diksyonaryo | Ang Pagpangulo

Search dictionary :-

BisayaIngles
pagpanguloDirections
pagpanudlodirection
asa?, hain?where?
dinhi, dirihere
diha, didtothere
tua didtoover there
amihanan, nortenorth
habagatansouth
sidlakaneast
kasadpanwest
amihanan sidlakannorth-east
amihanan kasadpannorth-west
habagatan sidlakansouth-east
habagatan kasadpansouth-west
hunong, tan-aw ug pamati!stop, look and listen!
hunongstop
padayon, lakawgo
lakaw og hinaygo slowly
pagdali og lakawgo quickly
paspas og lakawgo fast
diretso langahead
sakago up
kanaogdo down
tuyokturn around
walaleft
 • liko sa wala, disilya
 • turn left
  tuoright
 • liko sa tuo, dimina
 • turn right
  labaw sa, sa ibabawabove
  sa ubos, silong, sa ilayabelow
  sa itaasup
  sa ubas, paingon, padulongdown
  paingon sa itaasupwards
  paingon sa ubusdownwards
  sa itaas sa balayupstairs
  sa silong sa balaydownstairs
  ngadto, paingon, padulong, sa amihanannorthward
  tumong sa habagatansouthward
  atubangan, unahanfront
  luyoback
  ulahi, atrasado, sa luyo, iwitbehind
  sunod niyanext to
  sa tupad, sa kilid, abay, tupad sabeside
  baliopposite
  sulodinside
  sa gula, sa gawasoutside
  duolnear
  layofar
  sukod, gidak-on, gilapdonarea
  iskinacorner
  kasilingananvicinity
  libut, anaa sa duolaround
  Now take the Ang Pagpangulo test in English

  Matang
  Kalasangan
  Kinaiya
  Lawas
  Mananap
  Nagkamang
  Mammal
  Isda
  Langgam
  Insekto
  Tanum
  Utanon
  Pruitas

  Kinabuhi sa adlaw adlaw
  Mabuhay
  Negosyo
  Adlaw, Buwan, Tuig
  Ang Pagpangulo
  Gambling
  Sa Medisina
  Mitolohiya
  Eskwelahan
  Imnonon
  Pagkaon
  Arte ug Literatura
  Kabanay
  Oras
  Hiramenta
  Rilihiyon
  Trabaho
  Hinagiban

  Mga Saput
  Panapton
  Pimisti
  Sapatos
  Alahas

  Building
  Balay
  Sala
  Kusina
  Banyo
  Kwarto
  Opisina

  Siyensiya
  Astronomiya
  Porma

  Pinulongan
  Numero
  Adhetibo
  Pulingalan
  A to Z
  Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles