jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo

Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo | Hinagiban

Cebuano
A to Z

BisayaPinyinInsik
hinagibanwǔqì武器
espadajiàn, dāo剑, 刀
tamingdùn
barawduǎnjiàn短剑
pusilqiāng
masingganjīqiāng机枪
bangkawqībīng yòng de chángmáo骑兵用的长矛
armadurazhuāngjiǎ装甲
granadashǒuliúdàn手榴弹
bombadì léi, shuǐ léi地雷, 水雷
tangketǎnkè坦克
samuray(rì) dāo, wǔ shì dāo(日) 刀, 武士刀
tungkodzhàng, gùn, bàng杖, 棍, 棒
pistolashǒuqiāng手枪
riplebùqiāng步枪
syatganlièqiāng猎枪
kanyondàpào大炮
bulawoggōng
bulawogshízìgōng, nǔ十字弓, 弩
panajiàn
pernonǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn弩箭, 矢, 方镞箭
balaqiāngdàn枪弹
bombazhàdàn炸弹
pinutiwān dāo; duǎn jiàn弯刀; 短剑
rakethuǒjiàn火箭
misildǎodàn导弹
BisayaPinyinInsik

Now take the Hinagiban test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles