jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Insik Diksyonaryo

Bisaya-Insik Diksyonaryo | Hinagiban

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Negosyo
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z
Search dictionary :-

BisayaPinyinInsik
hinagibanwǔqì武器
espadajiàn, dāo剑, 刀
tamingdùn
barawduǎnjiàn短剑
pusilqiāng
masingganjīqiāng机枪
bangkawqībīng yòng de chángmáo骑兵用的长矛
armadurazhuāngjiǎ装甲
granadashǒuliúdàn手榴弹
bombadì léi, shuǐ léi地雷, 水雷
tangketǎnkè坦克
samuray(rì) dāo, wǔ shì dāo(日) 刀, 武士刀
tungkodzhàng, gùn, bàng杖, 棍, 棒
pistolashǒuqiāng手枪
riplebùqiāng步枪
syatganlièqiāng猎枪
kanyondàpào大炮
bulawoggōng
bulawogshízìgōng, nǔ十字弓, 弩
panajiàn
pernonǔ jiàn, shǐ, fāng zú jiàn弩箭, 矢, 方镞箭
balaqiāngdàn枪弹
bombazhàdàn炸弹
pinutiwān dāo; duǎn jiàn弯刀; 短剑
rakethuǒjiàn火箭
misildǎodàn导弹
BisayaPinyinInsik
Now take the Hinagiban test in Chinese


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles