jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo

Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo | Hiramenta

Cebuano
A to Z

BisayaPinyinInsik
hiramentagōng jù 工具
basokchú tou 锄头
hiramenta para sa balilihangē cǎo jī 割草机
karaspá zǐ 耙子
paletaní dāo 泥刀
tinidor

bara de kabraqiào gùn 撬棍
baysgripmò ěr bān shǒu 莫尔扳手
bras para sa pintaltú qī shuā 涂漆刷
brasshuā zi刷子
gabasjù zi锯子
kimpitjiá qián, luó sī qián 夹钳, 螺丝钳
liyabebān shǒu; luó sī bān shǒu 扳手; 螺丝扳手
liyabebān shǒu 扳手
martilyotiě chuí 铁锤
medidajuàn chǐ 卷尺
palitaní dāo 泥刀
playislǎo hǔ qián 老虎钳
silsilzáo zi凿子
turnilyadorluó sī dāo 螺丝刀

barina de kuryentediàn zuàn 电钻
gabas puthaw nga de kuryentelòu huā jù 镂花锯
turnochē chuáng; jī chuáng 车床; 机床
liha nga de kuryenteyán mó jī 研磨机
lihamó shā jī 磨沙机
galinganxǐ chuáng 铣床
sipilyabào jī, bào chuáng 刨机, 刨床
liyabe de kompresornǐng jǐn bān shǒu, tào tǒng bǎn shǒu 拧紧扳手, 套筒板手
BisayaPinyinInsik

Now take the Hiramenta test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles