jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo

Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo | Oras

Cebuano
A to Z

BisayaPinyinInsik
Orasshíjiān时间
segundomiǎo
minutofēn
orasxiǎoshí小时
adlawtiān
semanaxīngqī, zhōu星期, 周
duha ka semanaliǎng xīngqī两星期
bulanyuè
tuignián
decadoshínián十年
milleniyoyìqiānnián一千年

sa miaging tuigqù nián去年
sa miaging bulanshàng gè yuè上个月
sa miaging semanashàng zhōu上周
niadtong usa ka adlawqián tiān前天
gahapon sa gabiizuó tiān wǎn shàng昨天晚上
gahapon sa gabiizuó tiān bàng wǎn昨天傍晚
gahapon sa haponzuó tiān xià wǔ昨天下午
gahapon sa buntagzuó tiān zǎo shàng昨天早上
gahaponzuó tiān昨天
karong adlawajīn tiān今天
karong buntagjīn tiān zǎo shàng今天早上
karong semanazhè zhōu这周
karong bulanzhè gè yuè这个月
karong tuigjīn nián今年
ugmamíng tiān明天
ugma sa buntagmíng tiān zǎo shàng明天早上
ugma sa udtomíng tiān shàng wǔ明天上午
ugma sa gabiimíng tiān bàng wǎn明天傍晚
ugma sa gabiimíng tiān wǎn shàng明天晚上
sa sunod semanaxià zhōu下周
sa sunod bulanxià gè yuè下个月
sa sunod tuigmíng nián明年
BisayaPinyinInsik

Now take the Oras test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles