Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Insik Diksyonaryo

Bisaya-Insik Diksyonaryo | Opisina

Search dictionary :-

BisayaPinyinInsik
opisinabàn gōng shì办公室
bulpingāng bǐ钢笔
enbelopxìn fēng信封
estaplirdìng shū jī订书机
gawas sa bandehawén jiàn hé文件盒
hunoschōu tì抽屉
ipit sa papelhuí xíng zhēn回形针
kompyuterdiàn nǎo电脑
kwadernobǐ jì běn笔记本
kwadernojì shì běn记事本
lamesabàn gōng zhuō办公桌
lapisqiān bǐ铅笔
libro sa teleponodiàn huà hào mǎ běn电话号码本
lingkurananyǐ zi椅子
numero sa teleponodiàn huà hào mǎ电话号码
pambura sa pisarahēi bǎn cā黑板擦
pamburaxiàng pí橡皮
papelzhǐ zhāng纸张
pisarahēi bǎn黑板
sudlanan nga kabinetdǎng àn guì档案柜
sulod sa bandehashōu wén lán收文篮
tahaljuǎn bǐ dāo卷笔刀
teleponodiàn huà电话
Now take the Opisina test in Chinese

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Negosyo
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles