jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo

Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo | Mitolohiya

Cebuano
A to Z

BisayaPinyinInsik
mitolohiyashénhuà神话
tinumo-tumo nga sugilanonshénhuà神话
mistikalxuánmiàode玄妙的
nagtumo-tumo nga sugilanonshénhuà zhōng de神话中的
patuo-tuomíxìn迷信
pinakatawochāorénde超人的
dili ingon naturalshénqíde神奇的

abat nga babayenǚwū女巫
abat nga lalakenánwū男巫
aghoywǎng
angheltiānshǐ天使
antinganbiàn xìfǎzhě变戏法者
babaye nga madyikironǚnánwū女男巫
bakunawalóng
bampiraxīxuèguǐ吸血鬼
binuhat, ginamadòng wù, shēng wù; rén; chuàng zào wù 动物, 生物; 人; 创造物
butanga nga nalupad og gi-abayan og kalag nga pwede makamatay og paakonqiāo jī zuò xiǎng nào è zuò jù de guǐ 敲击作响闹恶作剧的鬼
dayowàixīngrén外星人
demonyitoxiǎomóguǐ小魔鬼
demonyo, yawaèmó恶魔
diyablo, yawamóguǐ魔鬼
diyosshén
diyosanǚshén女神
duwende nga naka(ài ěr lán mín jiān chuán shuō zhōng de) xiǎo yāo jīng (爱尔兰民间传说中的) 小妖精
duwendexiǎo jīnglíng小精灵
duwendetǔdìshén土地神
duwendexiǎo jīng líng, xiǎo guǐ 小精灵, 小鬼
duwendexiǎo xiānzǐ小仙子
engkantada sa Ireland nga mitolohiya(ài ěr lán hé sū gé lán chuán shuō zhōng) yù gào sǐ wáng de nǚ yāo jīng (爱尔兰和苏格兰传说中) 预告死亡的女妖精
engkantado, engkantadaxiānnǚ仙女
entidadshí tǐ; cún zài; běn zhì 实体; 存在; 本质
espiritujīngshén精神
ginuoshén
higante nga naay usa ka matadúyǎn jùrén独眼巨人
higantejùrén巨人
higanteng batoshírén石人
irong para pangayamshījiù狮鹫
kabayo nga puti nga naay pako para makalupadfēi mǎ 飞马
kahoy nga naay espiritu sa usa ka babayesēnlín nǚshén森林女神
kalagguǐhún鬼魂
kalagyōulíng幽灵
kalagguǐguài鬼怪
katawměirényú美人鱼
kontra sa mga ginuo sa mga griyego og bangis og kusgan nga higantetàitǎn泰坦
lalaki nga madyikironánwū男巫
lamathuàn jué幻觉
lawas sa tawo pero naay buhok nga bitinměidùshā美杜莎
madyikironánwū男巫
mura og unggoy nga dako pa sa taw og nagpuyo sa kakahoyanxuěrén雪人
mura og unggoy nga dako pa sa taw og nagpuyo sa niyebexuěrén雪人
mura og unggoy nga dako pa sa taw og nagpuyo sa niyebexuěrén雪人
mutasyon sa usa ka hayop og mananap ngadto sa bag.ong porma og klasetū biàn tǐ; tū biàn yì zhǒng 突变体; 突变异种
naay ulo sa toro og lawas sa tawomínuòtáo弥诺陶
nimpaxiǎo xiānnǚ小仙女
panubid[sī kān dí nà wéi yà mín jiān chuán shuō] chāo zì rán de rén; (bèi xiǎng xiàng wéi jū zhù zài dì xià huò dòng xué zhōng de) jù rén; hǎo è zuò jù
unicornsì mǎ de dújiǎoshòu
panulok-nulokguǐguài鬼怪
puting kabayo nga naay usa ka sungay sa ulosì mǎ de dújiǎoshòu似马的独角兽
sagrado nga langgam nga nagkayofèng, huáng凤, 凰
satanassādàn撒旦
serpente nga naay pito ka ulo nga nagpuyo sa kadagatanjiǔtóushé九头蛇
sirena[xī là shén huà] sāi rèn (bàn rén bàn niǎo de nǚ hǎi yāo, cháng yòng měi miào gē shēng yǐn yòu shuǐ shǒu, lìng chuán chù jiāo chén mò )[希
sorceror
sombishíshīguǐ食屍鬼
sombimámù bùrén de rén麻木不仁的人
tawo nga mahimong lobo kung takdol ang buwanlángrén狼人
tinguha, kinaadman, pagbuot sa usa ka tawolóng
tirongchī rén de yāomó吃人的妖魔
ulo kay tawo pero ang lawas kay sa lionréntóushī人头狮
ulo sa bakunawa, lawas nga nagkamang, duha ka tiil og ikog nga tunokonfēilóng飞龙
ulo sa tawo og ang katunga kay lawas sa kabayobànrén bànmǎ guàiwù半人半马怪物
unga nga toro nga naay singsing sa ilongdīshuǐzuǐ滴水嘴
ungoguàiwù怪物
BisayaPinyinInsik

Now take the Mitolohiya test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles