Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries

Home > Bisaya-Insik Diksyonaryo

Bisaya-Insik Diksyonaryo | Trabaho

Search dictionary :-

BisayaPinyinInsik
abadxiūdàoyuànyuànzhǎng修道院院长
abogado, attorneylǜ shī律师
abogado, attorneylǜ shī, fǎ wù guān, mù juān zhě, qián kè律师, 法务官, 募捐者, 掮客
abogadolǜ shī律师
agawon nga babaye sa barnǚ diàn zhǔ女店主
agawon nga lalaki sa balaynǚ fáng dōng女房东
agawon nga lalaki sa barnǚ diàn zhǔ女店主
ahente na babaenǚ shòu huò yuán女售货员
ahente na lalakituī xiāo yuán, shòu huò yuán推销员, 售货员
ahente sa kayutaanfáng dì chǎn jīng jì rén房地产经纪人
ahente sa pagbiyahelǚ xíng dài lǐ rén旅行代理人
amaestrador sa esportzhù lǐ jiào liàn助理教练
amaestrador sa hayopxùn liàn yuán, xùn mǎ shī训练员, 驯马师
amo sa estasyon(huǒ chē zhàn) zhàn zhǎng(火车站)站长
analista sa pangisipjīng shén fèn xī xué jiā, xīn lǐ fèn xī xué jiā精神分析学家, 心理分析学家
arayisduì zhǎng, chuán zhǎng, jī zhǎng队长, 船长, 机长
architectojiànzhùshī建筑师
arkeyologokǎogǔxuéjiā考古学家
arsobispodàzhǔjiào大主教
artista na babaeyǎnyuán演员
artista na lalakiyǎnyuán演员
artistaměishùjiā美术家
astronotyǔ háng yuán宇航员
astronotyǔ háng yuán宇航员
atleta sa gymnasticstǐ cāo yùn dòng yuán体操运动员
badigardbǎo biāo保镖
bahistadī yīn gē shǒu低音歌手
bamberoxiāo fáng duì yuán消防队员
bangkeroyín háng jiā银行家
barberolǐ fà shī理发师
bartender nga babayejiǔ bā nǚ zhāo dài酒吧女招待
bartender nga lalakijiǔ bā nán zhāo dài酒吧男招待
bata og hunahunabǎo mǔ保姆
batid sa kabitoonan, astronomotiān wén xué jiā天文学家
bawnserbǎo biāo保镖
baylirinabā lěi wǔ nǚ yǎn yuán芭蕾舞女演员
baylirinabā lěi wǔ dǎo jiā芭蕾舞蹈家
bayolinistaxiǎo tí qín jiā小提琴家
berdugosǐ xíng zhí xíng rén死刑执行人
boksingeroquán jī shǒu拳击手
burikatjì nǚ妓女
buringyīng zhào nǚ láng应召女郎
carpenteromù jiàng木匠
comediantexǐ jù yǎn yuán喜剧演员
demokratikomín zhǔ zhǔ yì zhě民主主义者
dentistayá kē yī shēng牙科医生
detektibzhēn tàn侦探
diplomatikowài jiāo jiā外交家
direktor sa medyadǎo yǎn导演
direktor sa proyektogōng chéng jīng lǐ工程经理
doboltè jì tì shēn yǎn yuán特技替身演员
doktor nga espesyalista sa medikal nga panghilingbìng lǐ xué jiā病理学家
doktor sa boangjīng shén bìng xué jiā, jīng shén bìng yī shēng精神病学家, 精神病医生
doktoryī shēng医生
doktoranǚ yī shēng女医生
dramergǔ shǒu鼓手
drayber sa taksi o buschū zū chē sī jī, qì chē sī jī出租车司机, 汽车司机
drayber sa trenhuǒ chē sī jī火车司机
drayber sa trenhuǒ chē sī jī火车司机
driver sa truckkǎ chē sī jī卡车司机
dyanitorkàn mén rén看门人
economistajīng jì xué jiā经济学家
editorbiān jí编辑
eksaminerjiǎn yàn yuán检验员
eksperto sa tigbugwal sa yuta sa tanom nga prutas og utanon yuán yì jiā 园艺家
elektrisyandiàn gōng电工
elektrisyanxiàn lù gōng rén线路工人
embahador, pinadala, sinugodàshǐ大使
embalsamadorbìn zàng yè zhě殡葬业者
embalsamadorchéng dān zhě, chéng bàn rén, bìn yí yè zhě承担者, 承办人, 殡仪业者
emperado sa Haponrì běn tiān huáng日本天皇
emperado sa katawhanhuáng dì皇帝
emperatrishuáng hòu皇后
emperatrisnǚ huáng女皇
eskribyente sa bangkoyín háng bàn shì rén yuán银行办事人员
espesyalista sa gynekolohiyafù kē yī shēng妇科医生
espesyalista sa kompyuterxìn xī jì shù zhuān yuán信息技术专员
espesyalista sa mga klase-klaseng trabahozá wù gōng, shuǐ shǒu杂务工, 水手
espesyalista sa paleontolohiyagǔ shēng wù xué zhě古生物学者
espesyalista sa tiilzú bìng yī shēng足病医生
estudyantezhōng xué shēng中学生
estudyantedà xué shēng大学生
gikonektar para sa kasingkasing nga komplikadolǐng pǎo yuán领跑员
giyadǎo yóu导游
guardiyabǎo ān yuán保安员
hapsayqín wù bīng, chuán lìng bīng, hù lǐ yuán勤务兵, 传令兵, 护理员
hardeneroyuán dīng园丁
hariguó wáng国王
hinete sa plakadiàn tái de yīn yuè jié mù zhǔ chí rén电台的音乐节目主持人
hinetecāo zuò gōng, jià shǐ yuán, sài mǎ de qí shī操作工, 驾驶员, 赛马的骑师
hostiya sa partejù huì huò zhě wǎn cān de zhǔ rén聚会或者晚餐的主人
hostiya sa telebisyondiàn shì zhǔ chí rén电视主持人
huradoshěn chá wěi yuán, péi shěn yuán审查委员, 陪审员
hut-ong sa brikqì zhuān gōng砌砖工
inhenyero mag-ayowéi xiū gōng chéng shī维修工程师
inhenyero nga maglalarawshè jì gōng chéng shī设计工程师
inhenyero sa barkolún jī shī轮机师
inspektor sa administrasyonjiǎn chá yuán, dū chá yuán检查员, 督察员
inspektor sa bus og trenchá piào yuán, shōu piào yuán查票员, 收票员
inspektor sa pulisdū chá yuán, jǐng dū督察员, 警督
kaherashōu yín yuán收银员
kargador sa dad-ononxíng lǐ bān yùn gōng行李搬运工
kargador sa gabii(fàn diàn, bīn guǎn de)qián tái fú wù yuán(饭店, 宾馆的) 前台服务员
kargador sa tig-ablishǒu mén rén守门人
karteroyóu dì yuán邮递员
kimikohuà xué jiā化学家
kodakershè yǐng shī, zhào xiàng shī摄影师, 照相师
kolboynán jì男妓
kolektor sa tiketshōu piào yuán收票员
kolumnistazhuān lán zuò jiā专栏作家
komedyanaxǐ jù nǚ yǎn yuán喜剧女演员
komposerzuò qǔ jiā作曲家
kontractorchéng bāo shāng承包商
kriminalzuì fàn罪犯
kusinerochú shī厨师
kustombre nga opiserhǎi guān guān yuán海关官员
lab-asiroyú fàn鱼贩
laykowài háng外行
madyikiro nga abatwū shī巫师
madyikiro nga antinganmó shù shī魔术师
maestrajiào shī教师
maestro amoshuǐ shǒu zhǎng水手长
maestrojiào shòu教授
maestrojiào shī教师
mag susuwatzuò jiā, zuò zhě作家, 作者
mag-aalahaszhū bǎo shāng, zhōng biǎo jiàng, bǎo shí jiàng珠宝商, 钟表匠, 宝石匠
mag-aanitzhì gě gōng rén制革工人
mag-usab usab sa tingog sa munyeka ibabaw sa entabladokǒu jì yì rén口技艺人
magbabalitajì zhě记者
magbabaolnóng mín农民
magbabarilzhì tǒng gōng rén制桶工人
magbubugno sa torodòu niú shì斗牛士
magbubulakzhòng huā rén种花人
magdadasigcù xiāo yuán促销员
magdudula nga babayenǚ yùn dòng yuán女运动员
magdudula nga lalakiyùn dòng yuán 运动员
magdudula sa footballzú qiú yùn dòng yuán足球运动员
magdudula sa tenisshì fēi yuán网球选手
magdudula, atleta, tigpaugnatyùn dòng yuán运动员
magdudumala, tagdumala, tigmanguǎn lǐ rén, xíng zhèng guān管理人, 行政官
magduduwa og golfgāo ěr fū qiú shǒu高尔夫球手
maghahabolzhī gōng织工
maghuhukomfǎ guān, cái pàn yuán法官, 裁判员
magkukulitdiāo kè jiā雕刻家
maglalaraw sa teknikalgōng yì shè jì shī工艺设计师
maglalarawshì nèi zhuāng huáng shī室内装潢师
maglalarawshè jì shī设计师
magpapatigayon sa mga salinfèi pǐn jīng xiāo shāng废品经销商
magpapatigayonshāng rén商人
magpapatikchū bǎn shāng出版商
magsasaysaylì shǐ xué jiā历史学家
magsusublipíng lùn zhě, píng lùn jiā评论者, 评论家
magtatambag sa pinansyalcái wù gù wèn财务顾问
magtutudlojiǎng shī讲师
mamaligya og prutas og utanon sa merkadocài fàn菜贩
mamaligya og prutasshuǐ guǒ shāng水果商
mamaligya sa mantalaanbào kān jīng xiāo shāng报刊经销商
mamumulitní shuǐ jiàng, fěn shuā gōng, shí gāo shī泥水匠, 粉刷工, 石膏师
mamumuno, tagbunoxiōngshǒu凶手
mananabangzhù chǎn shì助产士
mananag-anyù yán jiā预言家
mananahi na lalakicái féng裁缝
mananahicái fèng裁缝
mananamballín chuáng yī xué jiā临床医学家
mananayawwǔ dǎo jiā舞蹈家
manedyer nga babayenǚ jīng lǐ女经理
manedyer nga lalakijīng lǐ经理
manedyer sa bantawan o entabladowǔ tái jiān dū舞台监督
mangangahoyfá mù gōng rén伐木工人
mangangayamliè rén猎人
mangantahay sa operagē jù yǎn yuán歌剧演员
mangatkatay og bukiddēng shān jiā登山家
mangingihap, tagkwenta, kontadkuǎijìyuán会计员
mangingisdayú fū渔夫
mangulotayměi fā shī美发师
mangungulontáo yì jiā, zhì táo gōng rén陶艺家, 制陶工人
manindahayzá huò shāng杂货商
maniniksikyán jiū yuán研究员
marinerohǎi yuán, shuǐ shǒu, shuǐ bīng海员, 水手, 水兵
marinoshuǐ shǒu, hǎi yuán水手, 海员
masahista nga babayenǚ àn mó shī女按摩师
masahista nga lalakinán àn mó shī男按摩师
matadiro tú fū屠夫
matronabǎo mǔ, nǚ shě jiān保姆, 女舍监
mayordomanǚ guǎn jiā, nǚ gàn shì, nǚ fú wù yuán女管家, 女干事, 女服务员
mayordomoguǎn jiā, chèng wù yuán, shàn wù yuán管家, 乘务员, 膳务员
mekanikojì gōng技工
mersantepī fā shāng批发商
militaryojūn rén军人
mineroniú nǎi shāng, sòng nǎi gōng rén, jǐ nǎi yuán gōng牛奶商, 送奶工人, 挤奶员工
ministro sa politikalbù zhǎng部长
ministro sa relihiyonmù shī牧师
misyonaryochuán jiào shì传教士
modelomó tè ér模特儿
monghesēng lǚ, xiū dào shì, hé shàng僧侣, 修道士, 和尚
musikeroshuāng huáng guǎn yǎn zòu jiā双簧管演奏家
musineroyīn yuè jiā音乐家
nabigador sa abyasyonlǐng háng yuán领航员
nabigador sa nutikalháng hǎi jiā航海家
nagbansay-bansay sa pilosopiya og medikalzhěng gǔ yī shēng整骨医生
nagtuon sa biyolohiyashēng wù xué jiā生物学家
nagtuon sa geyolohiyadì zhì xué jiā地质学家
nagtuon sa mga klase sa batobǎo shí xué jiā宝石学家
narshù shì护士
negosyante na babaenǚ shāng rén女商人
negosyante na lalakishāng rén商人
nobelistaxiǎo shuō jiā小说家
optikoyǎn jìng shāng眼镜商
oradoryǎn shuō zhě, yǎn jiǎng zhě演说者, 演讲者
pagpanghatagfèn xiāo shāng分销商
panaderomiàn bāo shī面包师
panday, artesanoshǒuyìrén手艺人
pandaytiě jiàng铁匠
pangahente sa estakzhèng quàn jīng jì rén, gǔ piào jīng jì rén证券经纪人, 股票经纪人
panggamajiàn zhù gōng rén建筑工人
pangulo sa weyterfàn diàn lǐng bān饭店领班
paramedikolǐ rén yuán, sǎn bīng jūn yī, sǎn jiàng yī wù rén yuán护理人员, 伞兵军医, 伞降医务人员
paremù shī, shén fù, jiào shì牧师, 神父, 教士
parejiào qū mù shī, jiào táng mù shī, chuán jiào mù shī教区牧师, 教堂牧师, 传教牧师
parmasyutikoyào jì shī药剂师
payasoxiǎo chǒu小丑
peregrinocháo shèng zhě朝圣者
peryodistaxīn wén gōng zuò zhě新闻工作者
piloto sa ayroplano nga ayroplanoshì fēi yuán试飞员
piloto sa barkochuán zhǎng船长
piloto sa eroplanojī zhǎng机长
pilotofēi xíng yuán飞行员
pintor nga maglalarawyóu qī jiàng油漆匠
pintor nga naay impresyonismoyìn xiàng zhǔ yì zhě印象主义者
piyanistagāng qín jiā, gāng qín yǎn zòu zhě钢琴家, 钢琴演奏者
platiroyín qì jiàng银器匠
polis opiserxún jǐng, xún luó zhě巡警, 巡逻者
pormanlǐng bān领班
presidentezǒng tǒng总统
pribadong imbestigadorsī jiā zhēn tàn私家侦探
primero ministroshǒu xiàng, zǒng lǐ首相, 总理
prinsipal nga babayenǚ xiào zhǎng女校长
prinsipal nga lalakixiào zhǎng校长
prosekyutorjiǎn chá guān, gōng sù rén检察官, 公诉人
pruweba sa tigbasaxiào duì yuán校对员
pulis na babaenǚ jǐng chá, nǚ jǐng guān女警察, 女警官
pulis na lalakijǐng chá警察
pulitikozhèng zhì jiā, zhèng kè政治家, 政客
rantserodà nóng chǎng jīng yíng zhě, dà nóng chǎng gōng rén大农场经营者, 大农场工人
representante sa kapistahanjiǎ rì dài biǎo假日代表
resepsyonistajiē dài yuán, chuán dá yuán接待员, 传达员
reynanǚ wáng, wáng hòu女王, 王后
sapaterobǔ xié jiàng补鞋匠
sapyursī jī司机
sayantis nga nagtuon sa zolohiyadòng wù xué jiā动物学家
sayantis sa pisikswù lǐ xué jiā, wéi wù lùn zhě物理学家, 唯物论者
sayantis sa sosiyolohiyashè huì xué jiā社会学家
sayantiskē xué jiā科学家
sebidora na babaenǚ fú wù yuán, nǚ shì zhě女服务员, 女侍者
sebidora na lalakifú wù yuán, shì zhě服务员, 侍者
sekretarya sa balaynèi zhèng dà chén内政大臣
sekretarya sa langyawwài jiāo bù zhǎng外交部长
sekretaryamì shū秘书
sekyubǎo ān rén yuán保安人员
senadorcān yì yuán参议员
serbidora, sogo-anpú rén, yòng rén, gōng wù yuán, gù gōng仆人, 佣人, 公务员, 雇工
sikolohistaxīn lǐ xué jiā, xīn lǐ xué zhě心理学家, 心理学者
silhigan ang tsimaniyaqīng sǎo yān cōng de gōng rén清扫烟囱的工人
siruhanowài kē yī shēng外科医生
soberanojūn zhǔ君主
specialistazhuān jiā专家
sundao, sundalojūn rén军人
tagabantay sa darohannóng chǎng gōng rén农场工人
tagabantay sa duwaliè chǎng kàn shǒu rén猎场看守人
tagabantay sa kadagatanhǎi àn jǐng wèi海岸警卫
tagaestasyonwén jù shāng文具商
tagahimo og bulawanjīn jiàng金匠
tagatiilnán pú男仆
tagbuhathuì tú yuán绘图员
tagdala sa kahonjiàn zhù xiǎo gōng建筑小工
tagdumala sa pagpahamtang sa kasofǎ jǐng法警
tagmakinilyadǎ zì yuán打字员
taksi drayberchū zū chē sī jī, dī shì sī jī出租车司机, 的士司机
talan-awon hardinirotíng yuán měi huà shī庭园美化师
tawo nga makakita og klarotōng líng rén通灵人
teknisyanjì shù yuán技术员
tig himo ug relozhōng biǎo jiàng钟表匠
tig limpio sa bintanamén chuāng qīng jié gōng门窗清洁工
tig-ablikàn mén rén看门人
tig-angkatjìn kǒu shāng进口商
tig-apilxì mù gōng jiàng细木工匠
tig-bantaykàn mén rén看门人
tig-ihawtú fū, guì zǐ shǒu屠夫, 刽子手
tig-kantagē shǒu, gē chàng jiā歌手, 歌唱家
tig-lutochú shī厨师
tigbaligya og tabakoyān cǎo shāng烟草商
tigbaligyashòu huò yuán售货员
tigbalita sa panahonqì xiàng yuán气象员
tigbalitaxīn wén guǎng bō yuán新闻广播员
tigbantay sa balaykè fáng fú wù yuán客房服务员
tigbantay sa mga karneromùyángrén牧羊人
tigbantay sa publikong balayshōu shuì yuán, jiǔ diàn lǎo bǎn收税员, 酒店老板
tigbantayjiān hù rén, sì yǎng yuán, kàn shǒu rén, guǎn lǐ rén监护人, 饲养员, 看守人, 管理人
tigbobalintong, maniniko, sirkzájìyǎnyuán杂技演员
tigbuhatgōng jiàng工匠
tigbuhisshōu shuì yuán收税员
tigdala sa golf klabqiú tóng球童
tiggamazhì zào shāng制造商
tighan-aytū jī duì yuán突击队员
tighatod sa gatasjǐ nǎi yuán gōng挤奶员工
tighayopmù rén牧人
tighukastuō yī wǔ nǚ脱衣舞女
tigkamerashè yǐng shī摄影师
tiglagapí jiǔ zhì zào zhě啤酒制造者
tiglimpyo sa abogqīng jié gōng rén清洁工人
tiglimpyoqīng jié gōng清洁工
tiglingawyǎn yì rén yuán演艺人员
tigluwas sa tubigjiù shēng yuán救生员
tigpadagan sa eksrifàng shè xiàn yán jiū zhě放射线研究者
tigpadagan sa makinaryajī qì cāo zuò yuán机器操作员
tigpalandigmǎ tóu gōng rén码头工人
tigpanagnà agi sa mga bitoonzhān xīng jiā占星家
tigpanubastapāi mài shī拍卖师
tigpaprendadàng pù lǎo bǎn当铺老板
tigpasigo sa alpombradì tǎn qián gōng地毯钳工
tigpasiugdazǔ zhī zhě, chéng bàn dān wèi组织者, 承办单位
tigpatingog sa harpa shù qín shī 竖琴师
tigpatukar sa saksoponsà kè sī guǎn chuī zòu zhě萨克斯管吹奏者
tigplawtahéng dí chuī zòu zhě横笛吹奏者
tigpresentar(guǎng bō, diàn shì) jié mù zhǔ chí rén(广播, 电视) 节目主持人
tigprograma sa kompyuterjì suàn jī chéng xù shè jì yuán计算机程序设计员
tigprogramachéng xù shè jì yuán程序设计员
tigsangyaw mù shī, chuán jiào shì 牧师, 传教士
tigsinyasxìn hào yuán, xìn hào shǒu信号员, 信号手
tigsugilon(měi) chū nà yuán, jiǎng shù zhě, jiǎng gù shì zhě, jì piào yuán(美)出纳员, 讲述者, 讲故事者, 计票员
tigsuplaygòng yìng chǎng shāng供应厂商
tigsuwat og kantazuò qǔ jiā作曲家
tigtambaggù wèn顾问
tigtono sa piyanogāng qín tiáo yīn shī钢琴调音师
tigtudlojiào liàn教练
tigtultol nga babayenǚ fú wù yuán, nǚ yǐn zuò yuán女服务员, 女引座员
tigtultol nga lalakiyǐn zuò yuán, dài wèi yuán 引座员, 带位员
tindero o tinderadiàn zhǔ, lǎo bǎn店主, 老板
tindero o tinderashāng rén, (yīng) diàn zhǔ, líng shòu shāng, shǒu yì rén商人, (英)店主, 零售商, 手艺人
tinugyanan, ahentedàilǐrén代理人
trabahador, mamumuoláo gōng劳工
trabahante sa katilingbanshè huì fú wù rén yuán社会服务人员
trabahante sa opisinashàng bān zú上班族
trabahantegōng rén工人
trabahantegōng jiàng, jì gōng工匠, 技工
trabante sa bildohanbō lí gōng jiàng玻璃工匠
trabanteng nagsul-ob og puting sanina nga ang trabaho kay manu-manobái lǐng gōng rén白领工人
trak drayberkǎ chē sī jī卡车司机
tresurero o tresurerakuài jì, sī kù, cái wù zhǔ guǎn, chū nà yuán会计, 司库, 财务主管, 出纳员
tripulante sa abyasyonjī zǔ quán tǐ rén yuán机组全体人员
tripulante sa nutikalquán tǐ chuán yuán全体船员
tsaplinmù shī牧师
tuberoshuǐ guǎn gōng, dǔ lòu rén yuán水管工, 堵漏人员
upiritor sa teleponohuà wù yuán, jiē xiàn shēng话务员, 接线生
veterinaryoshòu yī兽医
warden sa parkejǐng wèi shòu liè, dān rèn yě shēng dòng zhí wù xún shì yuán警卫狩猎, 担任野生动植物巡视员
warden sa prisohanjiān yù zhǎng, kān shǒu zhǎng 监狱长, 看守长
yaya sabatabǎo mǔ保姆
yayabǎo mǔ保姆
Now take the Trabaho test in Chinese

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Negosyo
Adlaw, Buwan, Tuig
Ang Pagpangulo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z
Copyright © 2005-2020 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles