jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo

Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo | Lawas

Cebuano
A to Z

BisayaPinyinInsik
lawasréntǐ人体
babayefùnǚ妇女
lalakinánrén男人
panit
*máokǒng毛孔
buhokmáo

ulotóu
agtangé
apingmiànjiá面颊
babazuǐ
bag-ang
buhokmáo
dalungganěrduo耳朵
ilongbízi鼻子
liogjǐng
matayǎnlì眼力
*matayǎnqiú眼球
*kilayméimao眉毛
tutunlanyānhóu咽喉

lindogqūgàn躯干
abagajiān
atngalnǎitóu奶头
buko`bukobèi
butoyīndào阴道
dughanrǔfáng乳房
dughanxiōngqiāng胸腔
hawakyāo
itlog sa lalakigāowán睾丸
liogjǐng
lubotpìgu屁股
otinyīnjīng阴茎
pusoddùqí肚脐
soso/totoyxiōng
tiyan
tiyanfùbù腹部

bukton
kamotshǒu
*buko sa tudlozhǐjié指节
*kumagkodàmǔzhǐ大拇指
paladshǒuzhǎng手掌
pulsowàn
sikozhǒu

paatuǐ
bat`angtúnbù臀部
bitiisjìng
kaunuran sa batiisféi
paadàtuǐ, gǔ大腿, 股
tiiljiǎo, zú脚, 足
*tikudjiǎohòugēn脚后跟
*tudlo sa tiiljiǎozhǐ脚趾
tudlo sa tiiljiǎozhǐ脚趾
tuhodxī, xīgài膝, 膝盖
tuod, buol-buolhuái

sa sulodnèibùde内部的
ataygānzàng肝脏
bagafèi
bagol-bagoltóugǔ头骨
braso, unodjīròu肌肉
bukoggǔgé骨骼
dugoxuè
esplinpí, pízàng脾, 脾脏
gusolèigǔ肋骨
kalimutawyǎnqiú眼球
kasing`kasingxīnzàng心脏
kaugatanxuèguǎn血管
luta-lutarèndài韧带
obaryoluǎncháo卵巢
pantogpángguāng膀胱
pusodqídài脐带
rinyonshèn, shènzàng肾, 肾脏
tagoangkanzǐgōng子宫
tina`Icháng
tiyanzǐgōng子宫
tulosjīngyè精液
ugat, arteryadòngmài动脉
ugatjìngmài静脉
utoknǎo
BisayaPinyinInsik

Now take the Lawas test in Chinese


Copyright © 2005-2023 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles