Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Insik Diksyonaryo

Bisaya-Insik Diksyonaryo | Lawas

Search dictionary :-

BisayaPinyinInsik
lawasréntǐ人体
babayefùnǚ妇女
lalakinánrén男人
panit
 • máokǒng毛孔
  buhokmáo

  ulotóu
  agtangé
  apingmiànjiá面颊
  babazuǐ
  bag-ang
  buhokmáo
  dalungganěrduo耳朵
  ilongbízi鼻子
  liogjǐng
  matayǎnlì眼力
 • mata
 • yǎnqiú眼球
 • kilay
 • méimao眉毛
  tutunlanyānhóu咽喉

  lindogqūgàn躯干
  abagajiān
  atngalnǎitóu奶头
  buko`bukobèi
  butoyīndào阴道
  dughanrǔfáng乳房
  dughanxiōngqiāng胸腔
  hawakyāo
  itlog sa lalakigāowán睾丸
  liogjǐng
  lubotpìgu屁股
  otinyīnjīng阴茎
  pusoddùqí肚脐
  soso/totoyxiōng
  tiyan
  tiyanfùbù腹部

  bukton
  kamotshǒu
 • buko sa tudlo
 • zhǐjié指节
 • kumagko
 • dàmǔzhǐ大拇指
  paladshǒuzhǎng手掌
  pulsowàn
  sikozhǒu

  paatuǐ
  bat`angtúnbù臀部
  bitiisjìng
  kaunuran sa batiisféi
  paadàtuǐ, gǔ大腿, 股
  tiiljiǎo, zú脚, 足
 • tikud
 • jiǎohòugēn脚后跟
 • tudlo sa tiil
 • jiǎozhǐ脚趾
  tudlo sa tiiljiǎozhǐ脚趾
  tuhodxī, xīgài膝, 膝盖
  tuod, buol-buolhuái

  sa sulodnèibùde内部的
  ataygānzàng肝脏
  bagafèi
  bagol-bagoltóugǔ头骨
  braso, unodjīròu肌肉
  bukoggǔgé骨骼
  dugoxuè
  esplinpí, pízàng脾, 脾脏
  gusolèigǔ肋骨
  kalimutawyǎnqiú眼球
  kasing`kasingxīnzàng心脏
  kaugatanxuèguǎn血管
  luta-lutarèndài韧带
  obaryoluǎncháo卵巢
  pantogpángguāng膀胱
  pusodqídài脐带
  rinyonshèn, shènzàng肾, 肾脏
  tagoangkanzǐgōng子宫
  tina`Icháng
  tiyanzǐgōng子宫
  tulosjīngyè精液
  ugat, arteryadòngmài动脉
  ugatjìngmài静脉
  utoknǎo
  Now take the Lawas test in Chinese

  Matang
  Kalasangan
  Kinaiya
  Lawas
  Mananap
  Nagkamang
  Mammal
  Isda
  Langgam
  Insekto
  Tanum
  Utanon
  Pruitas

  Kinabuhi sa adlaw adlaw
  Mabuhay
  Negosyo
  Adlaw, Buwan, Tuig
  Mga Pagpanudlo
  Gambling
  Sa Medisina
  Mitolohiya
  Eskwelahan
  Imnonon
  Pagkaon
  Arte ug Literatura
  Kabanay
  Oras
  Hiramenta
  Rilihiyon
  Trabaho
  Hinagiban

  Mga Saput
  Panapton
  Pimisti
  Sapatos
  Alahas

  Building
  Balay
  Sala
  Kusina
  Banyo
  Kwarto
  Opisina

  Siyensiya
  Astronomiya
  Porma

  Pinulongan
  Numero
  Adhetibo
  Pulingalan
  A to Z

  Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
  Website designed by Jonathan Sayles