jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Insik Diksyonaryo

Bisaya-Insik Diksyonaryo | Building

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Negosyo
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z
Search dictionary :-

BisayaPinyinInsik
buildingjiànzhù建筑
katukuranjiànzhù建筑
akwariyumshuǐzúguǎn水族馆
ayrportfēijīchǎng飞机场
balay konsehoshìyìhuì suǒyǒude fángchǎn市议会所有的房产
balay nga mansyonzhuāngyuán庄园
balay sa bisitaxiǎo lǚguǎn小旅馆
balay, puy-ananjiā
balayng mubopíngfáng平房
bangkoyínháng银行
barjiǔbā酒吧
barjiǔbā酒吧
bomberohanxiāofángzhàn消防站
buhatan, tindahanshāngdiàn商店
buhaton, katungdanan, opisinabàngōngshì办公室
cinehandiànyǐngyuàn电影院
embahadadàshǐguǎn大使馆
estudyoyǎn bō shì 演播室
galeriyaměishùguǎn, huàláng美术馆, 画廊
garahe, pasilongag awtoqìchēxiūlǐzhàn骑车修理站
garahechēkù车库
hotellǚguǎn旅馆
kagawarenbǎihuò shāngdiàn百货商店
kastilyochéngbǎo, jū城堡, 车
katedral, simbahang dakuzǒngjiàotáng总教堂
libreriyatúshūguǎn图书馆
lungsod na agiananshìzhèngtīng市政厅
magbubulakhuāshāng花商
mangingihawròupù肉铺
merkadoshìchǎng市场
merkadochāojí shìchǎng超级市场
moskeqīngzhēnsì清真寺
museobówùguǎn博物馆
musoleyo, lulobngan nga daw sa balaylíngmù陵墓
opisina sa turistalǚyóuzī xúnchù旅游咨询处
pabrikagōngchǎng工厂
pahatananyóuzhèngjú邮政局
palasyogōngdiàn宫殿
panid-anantiānwéntái天文台
pantalangǎng
pantalangǎngkǒu港口
paroladēngtǎ灯塔
pataggōngyù公寓
presinto sa kapulisanjǐngchá fēnjú警察分局
rehistoryahanan na opisinahùjí dēngjìchù户籍登记处
restawrancānguǎn餐馆
simbahanjiàotáng教堂
stadiumtǐyùchǎng体育场
taas nga dakbalaymótiānlóu摩天楼
tambalananyīyuàn医院
templo, alampoananmiàoyǔ庙宇
teyatrojùyuàn剧院
tulay, taytayanqiáo
tuldazhàngpeng帐篷
tunghaanxuéxiào学校
tunghanan, kolehiyoxuéyuàn学院
unibersidaddàxué大学
yelo na balaybīngwū冰屋
yuta, uma, bal, tikad, daro, gunanóngchǎng农场
BisayaPinyinInsik
Now take the Building test in Chinese


Copyright © 2005-2022 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles