Cookie free zone. Google might use them though.
jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Home > Bisaya-Insik Diksyonaryo

Bisaya-Insik Diksyonaryo | Langgam

Search dictionary :-

BisayaPinyinInsik
langgamniǎo
agila, manaolyīng
baluggēzi鸽子
banog-banogyuān
banoglièyīng猎鹰
banogyīng
banogcāng yīng苍鹰
bontogmá yā麻鸦
gakitxìntiānwēng信天翁
gamaoshuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)水鸟(一种鸟)
gamawlú cí鸬鹚
gansaé
itik
itumanhēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī黑水鸡; 雌红松鸡
kanawayyàn ōu燕鸥
kanawayōu
langgam martinisōuyàqú欧亚鸲
manokxiǎojī小鸡
mayamáquè麻雀
ngiwngiw, pungogmāotóuyīng猫头鹰
pabohuǒjī火鸡
pagalatíhú鹈鹕
perikoyīngwǔ鹦鹉
perikoxiǎo chángwěi yīngwǔ小长尾鹦鹉
pitopitdùjuān杜鹃
pitpitawān chún鹌鹑
puk
saapati, salampati
sayaoyǔyàn雨燕
sungko-langityànzi燕子
talabon, yoho, dugwaklù, cāng lù鹭, 苍鹭
talabonhuǒlièniǎo火烈鸟
tikarolzhuómùniǎo啄木鸟
tikbahawcuì niǎo翠鸟
tikwiyīng
tohilqiān niǎo; héng kē niǎo千鸟; 珩科鸟
uwakwūdōng乌鸫
uwak
uwaktūbí wūyā秃鼻乌鸦
Now take the Langgam test in Chinese

Matang
Kalasangan
Kinaiya
Lawas
Mananap
Nagkamang
Mammal
Isda
Langgam
Insekto
Tanum
Utanon
Pruitas

Kinabuhi sa adlaw adlaw
Mabuhay
Negosyo
Adlaw, Buwan, Tuig
Mga Pagpanudlo
Gambling
Sa Medisina
Mitolohiya
Eskwelahan
Imnonon
Pagkaon
Arte ug Literatura
Kabanay
Oras
Hiramenta
Rilihiyon
Trabaho
Hinagiban

Mga Saput
Panapton
Pimisti
Sapatos
Alahas

Building
Balay
Sala
Kusina
Banyo
Kwarto
Opisina

Siyensiya
Astronomiya
Porma

Pinulongan
Numero
Adhetibo
Pulingalan
A to Z

Copyright © 2005-2021 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles