jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo

Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo | Langgam

Cebuano
A to Z

Image banner for the birds category
BisayaPinyinInsik
langgamniǎo
agila, manaolyīng
baluggēzi鸽子
banog-banogyuān
banoglièyīng猎鹰
banogyīng
banogcāng yīng苍鹰
bontogmá yā麻鸦
gakitxìntiānwēng信天翁
gamaoshuǐ niǎo (yī zhǒng niǎo)水鸟(一种鸟)
gamawlú cí鸬鹚
gansaé
itik
itumanhēi shuǐ jī; cí hóng sōng jī黑水鸡; 雌红松鸡
kanawayyàn ōu燕鸥
kanawayōu
langgam martinisōuyàqú欧亚鸲
manokxiǎojī小鸡
mayamáquè麻雀
ngiwngiw, pungogmāotóuyīng猫头鹰
pabohuǒjī火鸡
pagalatíhú鹈鹕
perikoyīngwǔ鹦鹉
perikoxiǎo chángwěi yīngwǔ小长尾鹦鹉
pitopitdùjuān杜鹃
pitpitawān chún鹌鹑
puk
saapati, salampati
sayaoyǔyàn雨燕
sungko-langityànzi燕子
talabon, yoho, dugwaklù, cāng lù鹭, 苍鹭
talabonhuǒlièniǎo火烈鸟
tikarolzhuómùniǎo啄木鸟
tikbahawcuì niǎo翠鸟
tikwiyīng
tohilqiān niǎo; héng kē niǎo千鸟; 珩科鸟
uwakwūdōng乌鸫
uwak
uwaktūbí wūyā秃鼻乌鸦
BisayaPinyinInsik

Now take the Langgam test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles