jonsay.co.uk
Language Dictionaries
Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo

Libre Bisaya-Insik Diksyonaryo | Astronomiya

Cebuano
A to Z

Image banner for the astronomy category
BisayaPinyinInsik
Astronomiyatiānwénxué天文学
adlawtàiyáng太阳
Planetaxíngxīng行星
Mercuryshuǐxīng水星
Venusjīnxīng金星
Kalibutandìqiú地球
*bulan, buwanyuèqiú月球
Marshuǒxīng火星
Jupitermùxīng木星
Saturntǔxīng土星
Uranustiānwángxīng天王星
Neptunehǎiwángxīng海王星
Plutomíngwángxīng冥王星
bulanyuèqiú月球

asteroidxiǎoxíngxīng小行星
comethuìxīng彗星
galaxiyaxīngxì星系
bulalakawliúxīng流星
pag-uwan og bulalakawliúxīngyǔ流星雨
Milky Wayyínhéxì银河系
planetaxíngxīng行星
bitoonxīng
tibuok kalibutanyǔzhòu宇宙
BisayaPinyinInsik
View the Astronomiya flashcards page


Now take the Astronomiya test in Chinese


Copyright © 2005-2024 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy
Website designed by Jonathan Sayles