Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Tagalog-Insik Diksyonaryo Relihiyon test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Relihiyon category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pangungumpisal =

sādàn
撒旦

shèngzhí
圣职

chànhuǐ
忏悔

shǐtú
使徒
pari =

jīdū
基督

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

zōngjiào de
宗教的

yóutàide
犹太的
hudyo =

pǔbiàntú
普遍徒

yóutàide
犹太的

sādàn
撒旦

yóutàirén
犹太人
alipores =

shényù
神谕

shàngdìde
上帝的

jìngfèng
敬奉

shǐtú
使徒
impyerno =

chànhuǐ
忏悔

mùsīlín
穆斯林

dìyù
地狱

shénfù
神父
banal =

shèngjiéde
圣洁的

qīngzhēnsì
清真寺

qīngzhēnsì
清真寺

fójiào
佛教徒
pangungumpisalan =

chànhuǐshì
忏悔室

shèngjiéde
圣洁的

pǔbiàntú
普遍徒

dìyù
地狱
diyos =

qídǎowén
祈祷文

shàngdì
上帝

zhǔjiào
主教

xǐlǐ
洗礼
Budismo =

cìfú
赐福

sādàn
撒旦

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

fójiào
佛教徒
katoliko =

zōngjiào de
宗教的

mùsīlín
穆斯林

lābǐ
拉比

pǔbiàntú
普遍徒
monghe =

chànhuǐ
忏悔

yùyánjiā
预言家

sēnglǚ
僧侣

mùsīlín
穆斯林
manalangin =

dàzhǔjiào
大主教

shàngdìde
上帝的

qídǎo
祈祷

chànhuǐshì
忏悔室
arsobispo =dàzhǔjiào
大主教

qīngzhēnsì
清真寺

pǔbiàntú
普遍徒
mga hudyo =

yóutàide
犹太的

shàngdìde
上帝的

zōngjiào de
宗教的

miàoyǔ
庙宇
kristiyano =

sēnglǚ
僧侣

jīdūtú
基督徒

xiǎo jiàotáng
小教堂

miàoyǔ
庙宇
kabaong =guāncai
棺材

sēnglǚ
僧侣

zōngjiào de
宗教的
kasulatan =

yóutàide
犹太的

qīngzhēnsì
清真寺

shèngjīng
圣经

xǐlǐ
洗礼
pagpapala =

xìngshì
幸事

mùsīlín
穆斯林

shàngdì
上帝

bùdào
布道
langit =

zhǔjiào
主教

bùdào
布道

tiāntáng
天堂

xǐlǐ
洗礼
altar =

yóutàirén
犹太人

jīdūjiào
基督教

tiāntáng
天堂

shèngdì
圣地
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles