Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Polaco Diccionario Número test

Currently 7 users online.

You will now be tested on the Número category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cinco mil =

dziesięć tysięcy

czternaście

osiem tzsięcy

pięć tysięcy
ochocientos =

tysiąc

osiemset

siedemdziesiąt

dwadyieścia dwa
tres =

sto tysięcy

trzy

dwa tysiące

sześć
cuarenta y dos =

bilion

cztery tysiące

sto

czterdzieści dwa
diez millón =

dziesięć milionów

czterdzieści jeden

dwieści jeden

siedemset
diecinueve =

dziewiętnaście

milion

dziewięć

dwieści jeden
tres mil =

tysiąc

trzy tysiące

cztery

jedenaście
setenta =

dziewięćset

sto jeden

siedemdziesiąt

dwanaście
cien =

milion

sto

dziesięć

trzysta
un millón =

piętnaście

dziewięć tzsięcy

milion

miliard
noventa =

cztery tysiące

tysiąc

siedem

dziewięćdziesiąt
uno =

jeden

czterysta

dziewięćset

miliard
treinta y uno =

trzydzieści jeden

czterdzieści dwa

trzydzieści

siedemset
cuarenta y uno =

czterdzieści jeden

siedemnaście

czterdzieści

dziewięć
ochenta y uno =

osiemdziesiąt jeden

osiemset

tysiąc

dziewięćdziesiąt jeden
cinco =

pięćdziesiąt

pięć

tysiąc

dwieści
seite mil =

dziewięć

siedem tzsięcy

piętnaście

dziewięćdziesiąt
seicientos =

sześćet

dwa

dziewięćdziesiąt jeden

sto milionów
cincuenta y uno =

pięćdziesiąt jeden

miliard

pięć

trzy
setenta y uno =

osiemdziesiąt jeden

dwieści

siedemdziesiąt jeden

siedem tzsięcy
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles