Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Arma test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Arma category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

riple =

qiāngdàn
枪弹

bùqiāng
步枪

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

zhuāngjiǎ
装甲
misil =

dǎodàn
导弹

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

lièqiāng
猎枪

jīqiāng
机枪
bala =

dàpào
大炮

lièqiāng
猎枪

qiāngdàn
枪弹

shǒuqiāng
手枪
ametralladora =

shǒuqiāng
手枪

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

duǎn wān dāo; bàn yuè xíng dāo
短弯刀; 半月形刀

jīqiāng
机枪
mina =

shǒuliúdàn
手榴弹

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

gōng
flecha =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

jiàn

qiāng

bùqiāng
步枪
armadura =

dǎodàn
导弹

jīqiāng
机枪

qiāngdàn
枪弹

zhuāngjiǎ
装甲
cañón =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

qiāngdàn
枪弹

dàpào
大炮
lanzacohetes =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器

kuījiǎ
盔甲

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒
pistola =

dàpào
大炮

shǒuqiāng
手枪

gōng

duǎnjiàn
短剑
armadura =

miànjiǎ
面甲

shǒuliúdàn
手榴弹

kuījiǎ
盔甲

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩
lanza =

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

miànjiǎ
面甲

qiāng

dì léi, shuǐ léi
地雷, 水雷
dranada =

shǒuliúdàn
手榴弹

lièqiāng
猎枪

gōng

huǒ jiàn fā shè qì
火箭发射器
espada =

shǒuliúdàn
手榴弹

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

jiàn, dāo
剑, 刀

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛
fusil =

dùn

kuījiǎ
盔甲

zhàdàn
炸弹

qiāng
katana =

dàpào
大炮

bùqiāng
步枪

qiāngdàn
枪弹

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀
bastón =

qiāngdàn
枪弹

qībīng yòng de chángmáo
骑兵用的长矛

zhàng, gùn, bàng
杖, 棍, 棒

jiàn, dāo
剑, 刀
escudo =

kuījiǎ
盔甲

lièqiāng
猎枪

kuījiǎ
盔甲

dùn
daga, puñal =

shǒuqiāng
手枪

jiàn, dāo
剑, 刀

duǎnjiàn
短剑

jiàn, dāo
剑, 刀
ballesta =

shízìgōng, nǔ
十字弓, 弩

(rì) dāo, wǔ shì dāo
(日) 刀, 武士刀

kuījiǎ
盔甲

dùn
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles