Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Legumbre test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Legumbre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cebolla =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

huāshēng
花生

mǐwǔgǔ
米五谷

yángcōng
洋葱
legumbre =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càihuā
菜花

huāshēng
花生

dào, mǐ
稻, 米
guisantes =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

wāndòu
豌豆

qiúyá gānlán
球芽甘蓝
remolacha =

jiǔcōng
韭葱

tiáncàigēn
甜菜根

jiǔcōng
韭葱

wāndòu
豌豆
coliflor =

jiǔcōng
韭葱

càihuā
菜花

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

yángcōng
洋葱
patata =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
arroz =

wāndòu
豌豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

dào, mǐ
稻, 米

jiǔcōng
韭葱
maní =

huāshēng
花生

dào, mǐ
稻, 米

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

wāndòu
豌豆
zanahoria =

húluóbo
胡萝卜

yángcōng
洋葱

huāshēng
花生

wāndòu
豌豆
repollo =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

luóbo
萝卜

qiézi
茄子

yángcōng
洋葱
puerro =

jiǔcōng
韭葱

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
col =

mǐwǔgǔ
米五谷

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

jiǔcōng
韭葱

huāshēng
花生
nabo =

luóbo
萝卜

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆

càihuā
菜花
grano de arroz =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

mǐwǔgǔ
米五谷
frijol =

càidòu
菜豆

luóbo
萝卜

tiáncàigēn
甜菜根

qiézi
茄子
chirivía =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

tiáncàigēn
甜菜根

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

huāshēng
花生
nabo sueco =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dàtóucài
大头菜

yángcōng
洋葱

càidòu
菜豆
berenjera =

qiézi
茄子

húluóbo
胡萝卜

jiǔcōng
韭葱

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
brócoli =

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

càidòu
菜豆
habichuela =

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dàtóucài
大头菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles