Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Legumbre test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Legumbre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

brócoli =

yángcōng
洋葱

dào, mǐ
稻, 米

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

húluóbo
胡萝卜
habichuela =

jiǔcōng
韭葱

wāndòu
豌豆

càidòu
菜豆

húluóbo
胡萝卜
cebolla =

dàtóucài
大头菜

yángcōng
洋葱

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

wāndòu
豌豆
arroz =

qiézi
茄子

yángcōng
洋葱

dào, mǐ
稻, 米

dàtóucài
大头菜
chirivía =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dàtóucài
大头菜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
guisantes =

wāndòu
豌豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

qiézi
茄子

mǐwǔgǔ
米五谷
legumbre =

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
maní =

huāshēng
花生

wāndòu
豌豆

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dàtóucài
大头菜
zanahoria =

càihuā
菜花

húluóbo
胡萝卜

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

huāshēng
花生
soja =

dàtóucài
大头菜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

wāndòu
豌豆

huāshēng
花生
patata =

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

huāshēng
花生

yángcōng
洋葱
grano de arroz =

mǐwǔgǔ
米五谷

jiǔcōng
韭葱

húluóbo
胡萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
remolacha =

dào, mǐ
稻, 米

qiézi
茄子

tiáncàigēn
甜菜根

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
nabo sueco =

tiáncàigēn
甜菜根

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

dàtóucài
大头菜
frijol =

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dàtóucài
大头菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
puerro =

jiǔcōng
韭葱

luóbo
萝卜

càidòu
菜豆

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
repollo =

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

yángcōng
洋葱

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

càidòu
菜豆
coliflor =

mǐwǔgǔ
米五谷

yángcōng
洋葱

càihuā
菜花

dào, mǐ
稻, 米
col =

mǐwǔgǔ
米五谷

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dào, mǐ
稻, 米

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆
berenjera =

tiáncàigēn
甜菜根

qiézi
茄子

càidòu
菜豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles