Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Legumbre test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Legumbre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

berenjera =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

qiézi
茄子
maní =

huāshēng
花生

húluóbo
胡萝卜

tiáncàigēn
甜菜根

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
remolacha =

tiáncàigēn
甜菜根

yángcōng
洋葱

qiézi
茄子

càidòu
菜豆
soja =

jiǔcōng
韭葱

húluóbo
胡萝卜

dào, mǐ
稻, 米

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
arroz =

luóbo
萝卜

dào, mǐ
稻, 米

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆
coliflor =

luóbo
萝卜

càihuā
菜花

mǐwǔgǔ
米五谷

luóbo
萝卜
frijol =

wāndòu
豌豆

mǐwǔgǔ
米五谷

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜

càidòu
菜豆
zanahoria =

càihuā
菜花

wāndòu
豌豆

húluóbo
胡萝卜

càihuā
菜花
brócoli =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dàtóucài
大头菜

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
repollo =

huāshēng
花生

dào, mǐ
稻, 米

qiézi
茄子

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
col =

mǐwǔgǔ
米五谷

qiézi
茄子

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

jiǔcōng
韭葱
legumbre =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

jiǔcōng
韭葱

yángcōng
洋葱

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
chirivía =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

tiáncàigēn
甜菜根
guisantes =

wāndòu
豌豆

dàtóucài
大头菜

càidòu
菜豆

càidòu
菜豆
patata =

dàtóucài
大头菜

huāshēng
花生

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

càidòu
菜豆
habichuela =

mǐwǔgǔ
米五谷

càidòu
菜豆

tiáncàigēn
甜菜根

húluóbo
胡萝卜
nabo =

luóbo
萝卜

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

huāshēng
花生

càidòu
菜豆
nabo sueco =

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dàtóucài
大头菜

luóbo
萝卜

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
grano de arroz =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

mǐwǔgǔ
米五谷

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
cebolla =

càihuā
菜花

dào, mǐ
稻, 米

càidòu
菜豆

yángcōng
洋葱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles