Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Legumbre test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Legumbre category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

guisantes =

dào, mǐ
稻, 米

wāndòu
豌豆

jiǔcōng
韭葱

càihuā
菜花
remolacha =

tiáncàigēn
甜菜根

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

dào, mǐ
稻, 米
col =

mǐwǔgǔ
米五谷

tiáncàigēn
甜菜根

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆
soja =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

luóbo
萝卜

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

wāndòu
豌豆
coliflor =

càihuā
菜花

yángcōng
洋葱

dào, mǐ
稻, 米

mǐwǔgǔ
米五谷
puerro =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

húluóbo
胡萝卜

jiǔcōng
韭葱

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
nabo sueco =

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

dàtóucài
大头菜

dào, mǐ
稻, 米
patata =

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

qiúyá gānlán
球芽甘蓝

càidòu
菜豆

qiézi
茄子
frijol =

jiǔcōng
韭葱

huāshēng
花生

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜

càidòu
菜豆
grano de arroz =

mǐwǔgǔ
米五谷

luóbo
萝卜

húluóbo
胡萝卜

tiáncàigēn
甜菜根
cebolla =

luóbo
萝卜

yángcōng
洋葱

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

húluóbo
胡萝卜
zanahoria =

dào, mǐ
稻, 米

càidòu
菜豆

tiáncàigēn
甜菜根

húluóbo
胡萝卜
repollo =

jiǔcōng
韭葱

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

càihuā
菜花

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜
brócoli =

húluóbo
胡萝卜

jiǔcōng
韭葱

qiézi
茄子

yìnghuāqiúhuāyēcài
硬化球化椰菜
maní =

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风

càidòu
菜豆

gānlán, juǎnxīncài
甘蓝, 卷心菜

huāshēng
花生
berenjera =

huāshēng
花生

dàdòu, huángdòu
大豆, 黄豆

wāndòu
豌豆

qiézi
茄子
arroz =

wāndòu
豌豆

dào, mǐ
稻, 米

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
legumbre =

wāndòu
豌豆

huāshēng
花生

wāndòu
豌豆

zhíwù, shūcài
植物, 蔬菜
nabo =

dào, mǐ
稻, 米

luóbo
萝卜

càidòu
菜豆

càihuā
菜花
habichuela =

càidòu
菜豆

mǎlíngshǔ, tǔdòu
马铃薯, 土豆

qiézi
茄子

ōuzhōu fángfēng
欧洲防风
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles