Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Timempo test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Timempo category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

el año próximo =

hòu tiān
后天

míng nián
明年

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

jīn tiān zǎo shàng
今天早上
minuto =

fēn

zuó tiān
昨天

xiǎoshí
小时

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上
hoy =

nián

hòu nián
后年

jīn tiān
今天

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚
mañana por la noche =

shínián
十年

yuè

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

míng tiān shàng wǔ
明天上午
en dos semanas =

míng tiān shàng wǔ
明天上午

xiǎoshí
小时

míng nián
明年

xià xià zhōu
下下周
la semana próximo =

xià zhōu
下周

xià xià gè yuè
下下个月

jīn tiān
今天

míng nián
明年
milenio =

shàng gè yuè
上个月

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

yìqiānnián
一千年

zhè gè yuè
这个月
el mes pasado =

miǎo

yuè

shàng gè yuè
上个月

míng tiān shàng wǔ
明天上午
semana =

míng tiān zǎo shàng
明天早上

xīngqī, zhōu
星期, 周

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上
década =

shínián
十年

xià gè yuè
下个月

míng tiān
明天

fēn
esta año =

zhè zhōu
这周

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚

jīn nián
今年

shàng shàng gè xīng qī
上上个星期
ayer por la noche =

xià zhōu
下周

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

míng tiān shàng wǔ
明天上午

yuè
el año pasado =

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

qù nián
去年

míng tiān zǎo shàng
明天早上

zuó tiān xià wǔ
昨天下午
ano =

shínián
十年

shíjiān
时间

nián

shàng gè yuè
上个月
ayer =

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

zuó tiān
昨天

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚
dia =

tiān

hòu tiān
后天

zhè gè yuè
这个月

míng tiān
明天
mes =

yuè

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

shíjiān
时间

míng tiān
明天
esta mes =

zhè gè yuè
这个月

nián

xià xià gè yuè
下下个月

shàng zhōu
上周
la semana pasado =

shàng zhōu
上周

xià zhōu
下周

qián tiān
前天

liǎng xīngqī
两星期
anteayer =

jīn tiān
今天

qián tiān
前天

hòu tiān
后天

zhè gè yuè
这个月
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles