Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Timempo test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Timempo category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

milenio =

xià xià gè yuè
下下个月

qù nián
去年

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

yìqiānnián
一千年
hoy =

hòu nián
后年

jīn tiān
今天

míng nián
明年

shàng gè yuè
上个月
ayer por la noche =

zuó tiān bàng wǎn
昨天傍晚

hòu tiān
后天

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

hòu nián
后年
ayer por la tarde =

zuó tiān xià wǔ
昨天下午

shíjiān
时间

nián

xià xià zhōu
下下周
esta mañana =

qù nián
去年

zhè zhōu
这周

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

shíjiān
时间
segundo =

míng nián
明年

miǎo

míng tiān shàng wǔ
明天上午

shínián
十年
mañana por la tarde =

shàng gè yuè
上个月

xīngqī, zhōu
星期, 周

míng tiān shàng wǔ
明天上午

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上
minuto =

yuè

fēn

xià gè yuè
下个月

jīn nián
今年
ayer por la noche =

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

yuè

hòu nián
后年

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上
mañana por la noche =

shàng zhōu
上周

nián

xiǎoshí
小时

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚
el año pasado =

qù nián
去年

hòu tiān
后天

liǎng xīngqī
两星期

shàng gè yuè
上个月
la semana pasado =

shàng gè yuè
上个月

shàng zhōu
上周

zhè gè yuè
这个月

hòu nián
后年
mañana por la noche =

shàng shàng gè xīng qī
上上个星期

shàng shàng gè xīng qī
上上个星期

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

jīn tiān
今天
en dos años =

míng tiān shàng wǔ
明天上午

hòu nián
后年

shàng gè yuè
上个月

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚
ayer =

zuó tiān
昨天

shàng zhōu
上周

míng tiān wǎn shàng
明天晚上

míng tiān bàng wǎn
明天傍晚
hace dos años =

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

qián nián
前年

jīn nián
今年

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上
esta año =

jīn nián
今年

jīn tiān zǎo shàng
今天早上

míng tiān shàng wǔ
明天上午

xià xià zhōu
下下周
ayer por la mañana =

míng nián
明年

zuó tiān wǎn shàng
昨天晚上

xià gè yuè
下个月

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上
década =

jīn tiān
今天

shínián
十年

zuó tiān zǎo shàng
昨天早上

xià gè yuè
下个月
hora =

xiǎoshí
小时

shàng zhōu
上周

liǎng xīngqī
两星期

nián
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles