Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Religión test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Religión category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

discípulo, discípula =

sēnglǚ
僧侣

zōngjiào de
宗教的

guāncai
棺材

xìntú
信徒
budista =

sēnglǚ
僧侣

qīngzhēnsì
清真寺

tiānshǐ
天使

fójiào
佛教徒
Buda =

xìngshì
幸事

shèngjiéde
圣洁的

qīngzhēnsì
清真寺

qídǎo
祈祷
bendecir =

cìfú
赐福

jīdūtú
基督徒

yùyán
预言

yóutàide
犹太的
templo =

xiǎo jiàotáng
小教堂

miàoyǔ
庙宇

sēnglǚ
僧侣

fójiào
佛教徒
santuario =

dàzhǔjiào
大主教

jiàoqū mùshī
教区牧师

shèngdì
圣地

xǐlǐ
洗礼
religión =

zōngjiào
宗教

mùsīlín
穆斯林

tiānshǐ
天使

yóutàide
犹太的
cementerio =

mùdì
墓地

èmó
恶魔

jiàotáng
教堂

tiānshǐ
天使
Párroco =

qídǎo
祈祷

jiàoqū mùshī
教区牧师

yùyánjiā
预言家

qídǎowén
祈祷文
sacerdocio =

sēnglǚ
僧侣

shèngzhí
圣职

jiàoqū mùshī
教区牧师

shǐtú
使徒
cristianismo =

yóutàirén
犹太人

jīdūjiào
基督教

jiàoqū mùshī
教区牧师

qídǎowén
祈祷文
Cristo =

fójiào
佛教

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

jīdū
基督

mùdì
墓地
mezquita =

yóutàide
犹太的

xiǎo jiàotáng
小教堂

qīngzhēnsì
清真寺

shèngzhí
圣职
Escritura =

fójiào
佛教徒

sīduó, mùshī
司铎, 牧师

zōngjiào de
宗教的

shèngjīng
圣经
rabino =

qídǎo
祈祷

lābǐ
拉比

fójiào
佛教

xìngshì
幸事
Dios =

dàzhǔjiào
大主教

shàngdì
上帝

dìyù
地狱

zōngjiào
宗教
predicar =

qīngzhēnsì
清真寺

yùyánjiā
预言家

sēnglǚ
僧侣

bùdào
布道
apóstol =

shǐtú
使徒

xìntú
信徒

shèngdì
圣地

dìyù
地狱
padre =

jiàotáng
教堂

shénfù
神父

xiǎo jiàotáng
小教堂

sādàn
撒旦
diablo =

shénfù
神父

sādàn
撒旦

jīdūtú
基督徒

dàzhǔjiào
大主教
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles