Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Salón test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Salón category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

fotografía =

shāfā
沙发

bìlú
壁炉

bìlú
壁炉

zhàopiàn
照片
cajon, gaveta =

qǐjūshì
起居室

xiǎo dìtǎn
小地毯

yángshēngqì
扬声器

chōutì
抽屉
sofá =

zhuōzi
桌子

shāfā
沙发

zhuōzi
桌子

yǐzi
椅子
television =

diànshì
电视

yángshēngqì
扬声器

dēng

huìhuà
绘画
silla =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

zhuōzi
桌子

yǐzi
椅子

dēng
luz =

dēng

guìchú
柜橱

yángshēngqì
扬声器

yángshēngqì
扬声器
mando a distancia =

yángshēngqì
扬声器

guìchú
柜橱

yáokòngqì
遥控器

dìtǎn
地毯
ordenador =

yáokòngqì
遥控器

chōutì
抽屉

jìsuànjī
计算机

huìhuà
绘画
pintura =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

shāfā
沙发

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

huìhuà
绘画
biombo =

yǐzi
椅子

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

pínggāng
屏冈

zhuōzi
桌子
mesilla de noche =

qǐjūshì
起居室

zhuōzi
桌子

yángshēngqì
扬声器

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
lampana =

pínggāng
屏冈

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

dēng

diànshì
电视
armario =

guìchú
柜橱

zhuōzi
桌子

qǐjūshì
起居室

dēng
chimenea =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

shōuyīnjī
收音机

dēng

dēng
radio =

yángshēngqì
扬声器

lùxiàngjī
录象机

shōuyīnjī
收音机

jìsuànjī
计算机
video =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

lùxiàngjī
录象机

yǐzi
椅子

zhuōzi
桌子
altavoz =

yángshēngqì
扬声器

dēng

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

dēng
salón =

diànshì
电视

qǐjūshì
起居室

yǐzi
椅子

xiǎo dìtǎn
小地毯
alta fidelidad =

pínggāng
屏冈

huìhuà
绘画

xiǎo dìtǎn
小地毯

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
coche =

dìtǎn
地毯

bìlú
壁炉

qǐjūshì
起居室

shōuyīnjī
收音机
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles