Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Salón test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Salón category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mando a distancia =

yáokòngqì
遥控器

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

pínggāng
屏冈

zhuōzi
桌子
mesilla de noche =

guìchú
柜橱

zhàopiàn
照片

yǐzi
椅子

zhuōzi
桌子
cajon, gaveta =

zhuōzi
桌子

chōutì
抽屉

bìlú
壁炉

lùxiàngjī
录象机
biombo =

shāfā
沙发

yángshēngqì
扬声器

pínggāng
屏冈

zhuōzi
桌子
coche =

dìtǎn
地毯

yǐzi
椅子

guìchú
柜橱

yáokòngqì
遥控器
pintura =

dēng

huìhuà
绘画

yáokòngqì
遥控器

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备
fotografía =

zhàopiàn
照片

xiǎo dìtǎn
小地毯

shōuyīnjī
收音机

guìchú
柜橱
altavoz =

yángshēngqì
扬声器

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

yǐzi
椅子

shōuyīnjī
收音机
chimenea =

dēng

bìlú
壁炉

jìsuànjī
计算机

qǐjūshì
起居室
silla =

yǐzi
椅子

jìsuànjī
计算机

shōuyīnjī
收音机

dìtǎn
地毯
chimenea =

dēng

zhuōzi
桌子

zhàopiàn
照片

bìlú lúchuáng
壁炉炉床
radio =

lùxiàngjī
录象机

bìlú
壁炉

zhàopiàn
照片

shōuyīnjī
收音机
television =

shāfā
沙发

guìchú
柜橱

diànshì
电视

yáokòngqì
遥控器
salón =

bìlú
壁炉

bìlú
壁炉

qǐjūshì
起居室

shāfā
沙发
alta fidelidad =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

huìhuà
绘画

dēng

bìlú
壁炉
luz =

bìlú
壁炉

chōutì
抽屉

dēng

yángshēngqì
扬声器
ordenador =

chōutì
抽屉

jìsuànjī
计算机

huìhuà
绘画

dēng
video =

shāfā
沙发

huìhuà
绘画

lùxiàngjī
录象机

dēng
lampana =

bìlú
壁炉

shāfā
沙发

shāfā
沙发

dēng
alfombra =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

huìhuà
绘画

bìlú
壁炉

xiǎo dìtǎn
小地毯
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles