Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Salón test

Currently 36 users online.

You will now be tested on the Salón category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

video =

dìtǎn
地毯

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

bìlú
壁炉

lùxiàngjī
录象机
television =

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

diànshì
电视

dēng

yǐzi
椅子
salón =

dēng

huìhuà
绘画

qǐjūshì
起居室

huìhuà
绘画
alfombra =

lùxiàngjī
录象机

xiǎo dìtǎn
小地毯

yáokòngqì
遥控器

lùxiàngjī
录象机
chimenea =

bìlú lúchuáng
壁炉炉床

chōutì
抽屉

lùxiàngjī
录象机

yángshēngqì
扬声器
lampana =

pínggāng
屏冈

zhàopiàn
照片

zhuōzi
桌子

dēng
radio =

pínggāng
屏冈

pínggāng
屏冈

shōuyīnjī
收音机

shāfā
沙发
chimenea =

yǐzi
椅子

yǐzi
椅子

diànshì
电视

bìlú
壁炉
luz =

lùxiàngjī
录象机

dìtǎn
地毯

dēng

pínggāng
屏冈
mando a distancia =

yáokòngqì
遥控器

zhàopiàn
照片

jìsuànjī
计算机

shōuyīnjī
收音机
altavoz =

yángshēngqì
扬声器

dēng

shāfā
沙发

lùxiàngjī
录象机
pintura =

dēng

yángshēngqì
扬声器

huìhuà
绘画

bìlú
壁炉
biombo =

lùxiàngjī
录象机

chōutì
抽屉

yángshēngqì
扬声器

pínggāng
屏冈
silla =

chōutì
抽屉

shōuyīnjī
收音机

yǐzi
椅子

bìlú
壁炉
ordenador =

bìlú
壁炉

qǐjūshì
起居室

jìsuànjī
计算机

lùxiàngjī
录象机
coche =

dēng

dìtǎn
地毯

pínggāng
屏冈

jìsuànjī
计算机
mesilla de noche =

zhuōzi
桌子

dēng

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

pínggāng
屏冈
fotografía =

dēng

yáokòngqì
遥控器

dēng

zhàopiàn
照片
armario =

xiǎo dìtǎn
小地毯

pínggāng
屏冈

guìchú
柜橱

huìhuà
绘画
alta fidelidad =

xiǎo dìtǎn
小地毯

jìsuànjī
计算机

gāo bǎozhēn yīnxiǎng shèbèi
高保真音响设备

bìlú
壁炉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles