Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Cocina test

Currently 16 users online.

You will now be tested on the Cocina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cocina =

xǐwǎnjī
洗碗机

pánzi
盘子

pánzi
盘子

chúfáng
厨房
bol =

xǐwǎnjī
洗碗机

wǎn

chōutì
抽屉

zhuōbù
桌布
cucharón =

bīngguì
冰柜

zhuōzi
桌子

chángbǐngsháozi
长柄勺子

kǎo miànbāo qì
烤面包器
nevera =

bīngxiāng
冰箱

pánzi
盘子

cādiébù
擦碟布

huǒlú
火炉
cubo =

xǐwǎnjī
洗碗机

cānchā
餐叉

kǎojià
烤架

lājīxiāng
垃圾箱
paño de cocina =

cādiébù
擦碟布

dāo

shuǐhú
水壶

chí
vaso =

chúfáng
厨房

bōlibēi
玻璃被

xiǎo yánpíng
小盐瓶

zhuōbù
桌布
grill =

zhuōzi
桌子

huǒlú
火炉

kǎojià
烤架

guìchú
柜橱
microondas =

zhuōzi
桌子

wēibōlú
微波炉

yǐzi
椅子

hùnhézhě
混合着
freezer =

bīngguì
冰柜

zhuōbù
桌布kǎo miànbāo qì
烤面包器
armario =

guìchú
柜橱

bīngguì
冰柜

pánzi
盘子

cādiébù
擦碟布
cocina =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

huǒlú
火炉

zhuōbù
桌布

xǐwǎnjī
洗碗机
cuchillo =

dāo

bōlibēi
玻璃被

kǎoxiāng
烤箱

pánzi
盘子
cubo =

chú guì
橱柜

huǒlú
火炉

chí

lājīxiāng
垃圾箱
rallador =mósuìqì
磨碎器

xǐdícáo
洗涤槽

bīngxiāng
冰箱
lavaplatos =

kǎo miànbāo qì
烤面包器

shuǐhú
水壶

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

xǐwǎnjī
洗碗机
cuchara =

shuǐhú
水壶

chí

bēizi
杯子

mósuìqì
磨碎器
bandeja =

bōlibēi
玻璃被

lājīxiāng
垃圾箱

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

tuōpán
托盘
plato =

cānchā
餐叉

chōutì
抽屉

dié

zhuōbù
桌布
horno =kǎoxiāng
烤箱
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles