Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Cocina test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Cocina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cubo =

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

lājīxiāng
垃圾箱

kǎoxiāng
烤箱

xǐwǎnjī
洗碗机
recipiente =

bōlibēi
玻璃被

xǐdícáo
洗涤槽

wēibōlú
微波炉

chú guì
橱柜
cucharón =

chángbǐngsháozi
长柄勺子

bōlibēi
玻璃被

xǐdícáo
洗涤槽

chúfáng
厨房
jarra, jarrita =

kǎoxiāng
烤箱

bōlibēi
玻璃被pánzi
盘子
grill =xǐwǎnjī
洗碗机

kǎojià
烤架

chōutì
抽屉
silla =

lājīxiāng
垃圾箱

yǐzi
椅子

tuōpán
托盘

wēibōlú
微波炉
tenedor =

cānchā
餐叉

chí

huǒlú
火炉

bīngguì
冰柜
microondas =

xiǎo yánpíng
小盐瓶

wēibōlú
微波炉

cādiébù
擦碟布

chángbǐngsháozi
长柄勺子
horno =

mósuìqì
磨碎器

kǎoxiāng
烤箱

xǐyījī
洗衣机

cādiébù
擦碟布
máquina de lavar =xǐyījī
洗衣机

yǐzi
椅子

chádié
茶碟
pava =

huǒlú
火炉

chádié
茶碟

shuǐhú
水壶

huǒlú
火炉
cocina =

wēibōlú
微波炉

chúfáng
厨房

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

pánzi
盘子
mantel =

pánzi
盘子

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

chí

zhuōbù
桌布
salero =

zhuōzi
桌子

wēibōlú
微波炉

bīngguì
冰柜

xiǎo yánpíng
小盐瓶
plato =

dié

chúfáng
厨房

huǒlú
火炉

zhuōbù
桌布
platillo =

kǎoxiāng
烤箱

chádié
茶碟

mósuìqì
磨碎器

xǐdícáo
洗涤槽
batidora =

chōutì
抽屉

bīngguì
冰柜

hùnhézhě
混合着

chádié
茶碟
lavaplatos =

dié

chángbǐngsháozi
长柄勺子xǐwǎnjī
洗碗机
mesa =

xǐyījī
洗衣机

zhuōzi
桌子

kǎoxiāng
烤箱

dāo
armario =

mósuìqì
磨碎器

bēizi
杯子

guìchú
柜橱

chōutì
抽屉
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles