Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Cocina test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Cocina category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

platillo =

cādiébù
擦碟布

kǎoxiāng
烤箱

xǐdícáo
洗涤槽

chádié
茶碟
cocina =

chádié
茶碟

kǎojià
烤架

huǒlú
火炉

yǐzi
椅子
grill =

kǎoxiāng
烤箱

kǎojià
烤架

chádié
茶碟

pánzi
盘子
cuchara =

chí

guìchú
柜橱

yǐzi
椅子

zhuōbù
桌布
placa =

huǒlú
火炉zhuōzi
桌子

shuǐhú
水壶
horno =

cānchā
餐叉

kǎoxiāng
烤箱

zhuōbù
桌布

zhuōbù
桌布
microondas =

dāo

shuǐhú
水壶

pánzi
盘子

wēibōlú
微波炉
batidora =

dié

chángbǐngsháozi
长柄勺子

xiǎo yánpíng
小盐瓶

hùnhézhě
混合着
taza =

chōutì
抽屉

chú guì
橱柜

bēizi
杯子

zhuōzi
桌子
cocina =

bīngxiāng
冰箱

lājīxiāng
垃圾箱

chúfáng
厨房

dié
mantel =

xiǎo yánpíng
小盐瓶

xǐwǎnjī
洗碗机

xǐdícáo
洗涤槽

zhuōbù
桌布
cubo =

xiǎo yánpíng
小盐瓶

zhuōbù
桌布

lājīxiāng
垃圾箱

bīngxiāng
冰箱
silla =

wǎn

cādiébù
擦碟布

yǐzi
椅子

dāo
armario =

zhuōzi
桌子

pánzi
盘子

guìchú
柜橱

kǎoxiāng
烤箱
vaso =

xǐwǎnjī
洗碗机

lājīxiāng
垃圾箱

zhuōzi
桌子

bōlibēi
玻璃被
paño de cocina =

yǐzi
椅子

cādiébù
擦碟布

bīngguì
冰柜


nevera =

zhuōbù
桌布

zhuōbù
桌布

bīngxiāng
冰箱

chádié
茶碟
rallador =

mósuìqì
磨碎器

xiǎo hujiaopíng
小胡椒瓶

cānchā
餐叉

bōlibēi
玻璃被
salero =

kǎojià
烤架

xǐyījī
洗衣机

xiǎo yánpíng
小盐瓶

kǎojià
烤架
cajón =

chúfáng
厨房

lājīxiāng
垃圾箱

chōutì
抽屉

mósuìqì
磨碎器
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles