Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Alhajas test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Alhajas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

metal =

zuànshí
钻石

yín

shíliúshí
石榴石

jīnshǔ
金属
pulsera, brazalete =

xiàngliàn
项链

xiōngzhēn
胸针

liànzi
链子

shǒuzhuó
手镯
diamante =

tài

shǒuzhuó
手镯

zuànshí
钻石

ěrdīng
耳钉
ópalo =

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

tài

shǒuzhuó
手镯

dànbáishí
蛋白石
piedra preciosa =

liànzi
链子

jīnshǔ
金属

bǎoshí
宝石

tài
rubí =

zuànshí
钻石

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

ěrdīng
耳钉

hóngbǎoshí
红宝石
oro =

jīn

dànbáishí
蛋白石

hǔpò
琥珀

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
aro =

xiōngzhēn
胸针

shǒubiǎo
手表

lánbǎoshí
蓝宝石

ěrhuán
耳环
reloj =

ěrdīng
耳钉

yín

shíliúshí
石榴石

shǒubiǎo
手表
plata =

yín

ěrdīng
耳钉

liànzi
链子

xiōngzhēn
胸针
zafiro =

tài

lánbǎoshí
蓝宝石

xiàngliàn
项链

shǒubiǎo
手表
cadena =

dànbáishí
蛋白石

xiōngzhēn
胸针

xiǎo hé
小盒

liànzi
链子
relicario =

xiǎo hé
小盒

jīnshǔ
金属

yín

yín
ónice =

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

lánbǎoshí
蓝宝石

mǎnǎo
玛瑙

jīnshǔ
金属
titanio =

xiàngliàn
项链

xiōngzhēn
胸针

tài

shíliúshí
石榴石
alhajas =

ěrhuán
耳环

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

hóngbǎoshí
红宝石

bó, báijīn
铂, 白金
prendedor, broche =

hǔpò
琥珀

xiǎo hé
小盒

xiōngzhēn
胸针

lánbǎoshí
蓝宝石
arete, pendiente =

shíliúshí
石榴石

ěrhuán
耳环

lánbǎoshí
蓝宝石

ěrdīng
耳钉
collar =

bǎoshí
宝石

xiàngliàn
项链

tài

shǒuzhuó
手镯
pulsera =

zuànshí
钻石

tài

shǒuzhuó
手镯

liànzi
链子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles