Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Alhajas test

Currently 23 users online.

You will now be tested on the Alhajas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pulsera =

yín

zhēnzhū
珍珠

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

shǒuzhuó
手镯
ónice =

mǎnǎo
玛瑙

dànbáishí
蛋白石

dànbáishí
蛋白石

jièzhǐ
戒指
plata =

shíliúshí
石榴石

xiǎo hé
小盒

xiàngliàn
项链

yín
granate =

jīn

shíliúshí
石榴石

shǒuzhuó
手镯

shǒuzhuó
手镯
metal =

mǎnǎo
玛瑙

jīnshǔ
金属

zhēnzhū
珍珠

shǒuzhuó
手镯
ámbar =

bó, báijīn
铂, 白金

hǔpò
琥珀

jīn

zhēnzhū
珍珠
piedra preciosa =

ěrdīng
耳钉

ěrhuán
耳环

ěrdīng
耳钉

bǎoshí
宝石
aro =

mǎnǎo
玛瑙

liànzi
链子

jièzhǐ
戒指

ěrhuán
耳环
oro =

lánbǎoshí
蓝宝石

jīn

liànzi
链子

xiǎo hé
小盒
platino =

xiǎo hé
小盒

hóngbǎoshí
红宝石

hóngbǎoshí
红宝石

bó, báijīn
铂, 白金
pulsera, brazalete =

hǔpò
琥珀

ěrdīng
耳钉

shǒuzhuó
手镯

shíliúshí
石榴石
alhajas =

dànbáishí
蛋白石

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

dànbáishí
蛋白石

ěrhuán
耳环
ópalo =

jīn

dànbáishí
蛋白石

jīn

lánbǎoshí
蓝宝石
reloj =

ěrhuán
耳环

jīn

shǒubiǎo
手表

liànzi
链子
anillo, sortija =

jièzhǐ
戒指

shǒubiǎo
手表

ěrhuán
耳环

ěrhuán
耳环
zafiro =

hóngbǎoshí
红宝石

lánbǎoshí
蓝宝石

mǎnǎo
玛瑙

bǎoshí
宝石
arete, pendiente =

hóngbǎoshí
红宝石

ěrdīng
耳钉

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝

jièzhǐ
戒指
cadena =

liànzi
链子

ěrhuán
耳环

ěrdīng
耳钉

dànbáishí
蛋白石
prendedor, broche =

shíliúshí
石榴石

xiōngzhēn
胸针

hǔpò
琥珀

shǒubiǎo
手表
rubí =

hóngbǎoshí
红宝石

xiàngliàn
项链

ěrhuán
耳环

shǒuzhuó
手镯
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles