Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Alhajas test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Alhajas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

zafiro =

tài

bó, báijīn
铂, 白金

lánbǎoshí
蓝宝石

bó, báijīn
铂, 白金
alhajas =

xiàngliàn
项链

ěrdīng
耳钉

jīn

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
pendiente =

jièzhǐ
戒指

shǒubiǎo
手表

xiōngzhēn
胸针

ěrdīng
耳钉
perla =

shǒubiǎo
手表

xiàngliàn
项链

shǒuzhuó
手镯

zhēnzhū
珍珠
titanio =

ěrdīng
耳钉

tài

shǒuzhuó
手镯

jīnshǔ
金属
ónice =

mǎnǎo
玛瑙

shǒuzhuó
手镯

dànbáishí
蛋白石

yín
piedra preciosa =

dànbáishí
蛋白石

bǎoshí
宝石

zuànshí
钻石

jīn
ópalo =

xiōngzhēn
胸针

jièzhǐ
戒指

zuànshí
钻石

dànbáishí
蛋白石
ámbar =

hǔpò
琥珀

ěrdīng
耳钉

yín

shǒubiǎo
手表
granate =

xiàngliàn
项链

zuànshí
钻石

hǔpò
琥珀

shíliúshí
石榴石
pulsera =

shǒuzhuó
手镯

lánbǎoshí
蓝宝石

liànzi
链子

hóngbǎoshí
红宝石
aro =

bǎoshí
宝石

mǎnǎo
玛瑙

ěrhuán
耳环

bǎoshí
宝石
platino =

bó, báijīn
铂, 白金

zhēnzhū
珍珠

lánbǎoshí
蓝宝石

jīn
diamante =

tài

bǎoshí
宝石

zuànshí
钻石

xiǎo hé
小盒
relicario =

ěrhuán
耳环

xiōngzhēn
胸针

xiǎo hé
小盒

shǒubiǎo
手表
prendedor, broche =

xiōngzhēn
胸针

xiǎo hé
小盒

shǒuzhuó
手镯

shǒuzhuó
手镯
cadena =

liànzi
链子

jièzhǐ
戒指

tài

xiōngzhēn
胸针
rubí =

mǎnǎo
玛瑙

jièzhǐ
戒指

hóngbǎoshí
红宝石

jièzhǐ
戒指
metal =

mǎnǎo
玛瑙

dànbáishí
蛋白石

jīnshǔ
金属

liànzi
链子
anillo, sortija =

dànbáishí
蛋白石

xiàngliàn
项链

ěrhuán
耳环

jièzhǐ
戒指
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles