Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Alhajas test

Currently 31 users online.

You will now be tested on the Alhajas category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

collar =

lánbǎoshí
蓝宝石

ěrhuán
耳环

xiàngliàn
项链

tài
metal =

hóngbǎoshí
红宝石

shíliúshí
石榴石

xiàngliàn
项链

jīnshǔ
金属
ónice =

hóngbǎoshí
红宝石

jīnshǔ
金属

liànzi
链子

mǎnǎo
玛瑙
relicario =

hóngbǎoshí
红宝石

shǒubiǎo
手表

ěrhuán
耳环

xiǎo hé
小盒
pulsera, brazalete =

jīnshǔ
金属

liànzi
链子

shíliúshí
石榴石

shǒuzhuó
手镯
arete, pendiente =

ěrdīng
耳钉

hóngbǎoshí
红宝石

yín

jīn
ópalo =

dànbáishí
蛋白石

hóngbǎoshí
红宝石

tài

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
plata =

jièzhǐ
戒指

dànbáishí
蛋白石

yín

lánbǎoshí
蓝宝石
aro =

jīn

xiǎo hé
小盒

xiōngzhēn
胸针

ěrhuán
耳环
anillo, sortija =

ěrdīng
耳钉

ěrhuán
耳环

jièzhǐ
戒指

bǎoshí
宝石
titanio =

shíliúshí
石榴石

shǒuzhuó
手镯

liànzi
链子

tài
prendedor, broche =

liànzi
链子

ěrdīng
耳钉

shǒuzhuó
手镯

xiōngzhēn
胸针
zafiro =

shǒuzhuó
手镯

ěrhuán
耳环

dànbáishí
蛋白石

lánbǎoshí
蓝宝石
reloj =

shǒubiǎo
手表

shǒuzhuó
手镯

ěrdīng
耳钉

bó, báijīn
铂, 白金
ámbar =

dànbáishí
蛋白石

hǔpò
琥珀

ěrhuán
耳环

shǒubiǎo
手表
diamante =

dànbáishí
蛋白石

tài

zuànshí
钻石

hóngbǎoshí
红宝石
alhajas =

shǒubiǎo
手表

jièzhǐ
戒指

mǎnǎo
玛瑙

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
perla =

zhēnzhū
珍珠

tài

bǎoshí
宝石

bó, báijīn
铂, 白金
granate =

liànzi
链子

shíliúshí
石榴石

zhēnzhū
珍珠

shǒushì, zhūbǎo
首饰, 珠宝
rubí =

jièzhǐ
戒指

hóngbǎoshí
红宝石

dànbáishí
蛋白石

hǔpò
琥珀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles