Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Insekto test

Currently 22 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

escarabajo =

rùi

jiǎchóng
甲虫

zhīzhū
蜘蛛

zhùmùchóng
蛀木虫
abeja =

rùi

cāngyíng
苍蝇

qīngtíng
蜻蜓

mìfēng
蜜蜂
capullo =

zhàměng
蚱蜢

jiǎn

xīshuài
蟋蟀

xiǎo kūnchóng
小昆虫
hormiga =

máyǐ
蚂蚁

xiēzi
蝎子

máochóng
毛虫

zhùmùchóng
蛀木虫
mariposa de la luz =

kūnchóng
昆虫

jiǎn

é

máochóng
毛虫
oruga =

máochóng
毛虫

qīngtíng
蜻蜓

mìfēng
蜜蜂

xīshuài
蟋蟀
avispa =

xīshuài
蟋蟀

é

qīngtíng
蜻蜓

huángfēng
黄蜂
libula =

qīngtíng
蜻蜓

é

máyǐ
蚂蚁

jiǎchóng
甲虫
mariposa =

é

zhàměng
蚱蜢

zhāngláng
蟑螂

húdié
蝴蝶
insekto =

kūnchóng
昆虫

é

xiǎo kūnchóng
小昆虫

rùi
araña =

zhīzhū
蜘蛛

wén

kūnchóng
昆虫

jiǎn
cucaracha =

xiēzi
蝎子

wúgōng
蜈蚣

zhāngláng
蟑螂

wúgōng
蜈蚣
saltamonte =

zhùmùchóng
蛀木虫

cāngyíng
苍蝇

zhàměng
蚱蜢

qīngtíng
蜻蜓
mosca =

jiǎchóng
甲虫

cāngyíng
苍蝇

wúgōng
蜈蚣

zhàměng
蚱蜢
tijereta, cortapicas =

huángfēng
黄蜂

zhīzhū
蜘蛛

máochóng
毛虫

wúgōng
蜈蚣
mosquito =

wúgōng
蜈蚣

rùi

zhāngláng
蟑螂

máochóng
毛虫
mosquito =

wén

mìfēng
蜜蜂

máochóng
毛虫

kūnchóng
昆虫
escorpión =

wén

xiēzi
蝎子

huángfēng
黄蜂

cāngyíng
苍蝇
corcoma =

mìfēng
蜜蜂

qīngtíng
蜻蜓

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhùmùchóng
蛀木虫
chinche =

xiēzi
蝎子

jiǎn

xiǎo kūnchóng
小昆虫

jiǎchóng
甲虫
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles