Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Insekto test

Currently 30 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

libula =

xīshuài
蟋蟀

zhāngláng
蟑螂

qīngtíng
蜻蜓

xīshuài
蟋蟀
capullo =

jiǎn

zhàměng
蚱蜢

máochóng
毛虫

húdié
蝴蝶
saltamonte =

qīngtíng
蜻蜓

zhàměng
蚱蜢

jiǎchóng
甲虫

máochóng
毛虫
cucaracha =

zhùmùchóng
蛀木虫

jiǎchóng
甲虫

zhāngláng
蟑螂

jiǎn
mariposa de la luz =

xiēzi
蝎子

wúgōng
蜈蚣

jiǎchóng
甲虫

é
mosquito =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wén

xiǎo kūnchóng
小昆虫

cāngyíng
苍蝇
araña =

zhàměng
蚱蜢

xiēzi
蝎子

wúgōng
蜈蚣

zhīzhū
蜘蛛
escarabajo =

jiǎchóng
甲虫

xiǎo kūnchóng
小昆虫

huángfēng
黄蜂

wúgōng
蜈蚣
chinche =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

zhīzhū
蜘蛛

é

wén
tijereta, cortapicas =

máochóng
毛虫

wúgōng
蜈蚣

cāngyíng
苍蝇

zhāngláng
蟑螂
abeja =

huángfēng
黄蜂

máyǐ
蚂蚁

mìfēng
蜜蜂

wén
escorpión =

wén

xiēzi
蝎子

máyǐ
蚂蚁

mìfēng
蜜蜂
mariposa =

xīshuài
蟋蟀

húdié
蝴蝶

jiǎchóng
甲虫

mìfēng
蜜蜂
hormiga =

máyǐ
蚂蚁

wúgōng
蜈蚣

qīngtíng
蜻蜓

rùi
grillo =

zhùmùchóng
蛀木虫

zhùmùchóng
蛀木虫

xīshuài
蟋蟀

xiēzi
蝎子
insekto =

xiēzi
蝎子

zhùmùchóng
蛀木虫

rùi

kūnchóng
昆虫
mosca =

cāngyíng
苍蝇

húdié
蝴蝶

jiǎchóng
甲虫

xīshuài
蟋蟀
oruga =

jiǎchóng
甲虫

máochóng
毛虫

rùi

huángfēng
黄蜂
corcoma =

é

zhàměng
蚱蜢

zhùmùchóng
蛀木虫

zhīzhū
蜘蛛
avispa =

huángfēng
黄蜂

cāngyíng
苍蝇

zhāngláng
蟑螂

xīshuài
蟋蟀
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles