Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Insekto test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Insekto category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

mosquito =

zhīzhū
蜘蛛

huángfēng
黄蜂

rùi

zhùmùchóng
蛀木虫
escorpión =

xiēzi
蝎子

huángfēng
黄蜂

kūnchóng
昆虫

máyǐ
蚂蚁
mosca =

cāngyíng
苍蝇

xiēzi
蝎子

é

qīngtíng
蜻蜓
cucaracha =

húdié
蝴蝶

jiǎn

zhāngláng
蟑螂

é
capullo =

jiǎn

máyǐ
蚂蚁

jiǎchóng
甲虫

xiēzi
蝎子
escarabajo =

jiǎchóng
甲虫

xīshuài
蟋蟀

cāngyíng
苍蝇

xiǎo kūnchóng
小昆虫
saltamonte =

cāngyíng
苍蝇

zhàměng
蚱蜢

huángfēng
黄蜂

máochóng
毛虫
mariposa de la luz =

é

xiǎo kūnchóng
小昆虫

qīngtíng
蜻蜓

kūnchóng
昆虫
libula =

qīngtíng
蜻蜓

é

mìfēng
蜜蜂

rùi
corcoma =

zhùmùchóng
蛀木虫

cāngyíng
苍蝇

xiǎo kūnchóng
小昆虫

wén
abeja =

máyǐ
蚂蚁

mìfēng
蜜蜂

xiēzi
蝎子

zhàměng
蚱蜢
araña =

zhīzhū
蜘蛛

mìfēng
蜜蜂

é

máochóng
毛虫
tijereta, cortapicas =

wúgōng
蜈蚣

zhīzhū
蜘蛛

zhàměng
蚱蜢

húdié
蝴蝶
avispa =

máyǐ
蚂蚁

rùi

huángfēng
黄蜂

wén
hormiga =

máochóng
毛虫

máyǐ
蚂蚁

jiǎchóng
甲虫

máochóng
毛虫
oruga =

xiēzi
蝎子

wúgōng
蜈蚣

wén

máochóng
毛虫
mosquito =

xīshuài
蟋蟀

wén

wúgōng
蜈蚣

máyǐ
蚂蚁
insekto =

jiǎchóng
甲虫

wúgōng
蜈蚣

kūnchóng
昆虫

é
grillo =

é

xīshuài
蟋蟀

máochóng
毛虫

jiǎchóng
甲虫
chinche =

xiǎo kūnchóng
小昆虫

huángfēng
黄蜂

wén

huángfēng
黄蜂
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles