Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Casa test

Currently 33 users online.

You will now be tested on the Casa category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

invernadero =

chēfáng
车房

tiānhuābǎn
天花板

xiǎojìng
小径

nuǎnfáng
暖房
sala =

qǐjūshì
起居室

yùshì
浴室

chúfáng
厨房

dìjiào
地窖
terraza =

chuāng

dìbǎn
地板

gōngyù
公寓

lùtái
露台
alcantarillado =

mén

páishuǐgōu
排水沟

chuāng

wòshì
卧室
entrada =

ménkǒu
门口

chúfáng
厨房

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

páishuǐguǎn
排水管
umbral =

ménqián táijiē
门前台阶

chuāngtái
窗台

chuāng

tiānhuābǎn
天花板
sótano =

dìjiào
地窖

shuān

qǐjūshì
起居室

qǐjūshì
起居室
piso, planta =

dìxiàshì
地下室

ménkǒu
门口

céng

chuāngbōli
窗玻璃
jardín =

chuāng

huāyuán
花园

chēfáng
车房

chuāngbōli
窗玻璃
jardín de invierno =

nuǎnfáng
暖房

xiǎojìng
小径

péng

huāyuán
花园
puerta =

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

chuāngbōli
窗玻璃

mén

cǎopíng
草坪
puerta del jardín =

ménqián táijiē
门前台阶

mén

páishuǐgōu
排水沟

chúfáng
厨房
pared =

mén

wūdǐng
屋顶

qiang

qǐjūshì
起居室
apartamento =

gōngyù
公寓

qǐjūshì
起居室

chuāngtái
窗台

jiātíng dìzhǐ
家庭地址
arriate =

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

nuǎnfáng
暖房

mén

huātán
花坛
cerrajería =

suǒ

qǐjūshì
起居室

chúfáng
厨房

chuāng
abajo =

lóuxià
楼下

huātán
花坛

shuān

chúfáng
厨房
vestíbulo =

dìbǎn
地板

dìbǎn
地板

méntīng
门厅

chuāngtái
窗台
baño =

yùshì
浴室

wūdǐng
屋顶

mén

sānjiǎo qiáng
三角墙
suelo =

chēfáng
车房

wūyán
屋檐

dìbǎn
地板

wūyán
屋檐
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles