Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Casa test

Currently 19 users online.

You will now be tested on the Casa category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

umbral =

ménqián táijiē
门前台阶

wòshì
卧室

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

nuǎnfáng
暖房
pared =

qiang

shuān

nuǎnfáng
暖房

xiǎojìng
小径
techo =

bǎiyèchuāng
百叶窗

wūdǐng
屋顶

tiānhuābǎn
天花板

píngfáng
平房
timbre =

chēfáng
车房

ménlíng
门铃

píngfáng
平房

nuǎnfáng
暖房
seguro =

gōngyù
公寓

shuān

dìjiào
地窖

tiānhuābǎn
天花板
postigos =

yùshì
浴室

bǎiyèchuāng
百叶窗

gōngyù
公寓

wòshì
卧室
dormitorio =

wūdǐng
屋顶

lóuxià
楼下

wòshì
卧室

ménqián táijiē
门前台阶
casa de una planta =

páishuǐgōu
排水沟

píngfáng
平房

páishuǐgōu
排水沟

lóuxià
楼下
jardín =

qǐjūshì
起居室

suǒ

péng

huāyuán
花园
apartamento =

gōngyù
公寓

páishuǐgōu
排水沟

lùtái
露台

méntīng
门厅
alero =

gōngyù
公寓

dǐnglóu
顶楼

ménqián táijiē
门前台阶

wūyán
屋檐
baño =

qǐjūshì
起居室

yùshì
浴室

wòshì
卧室

chēfáng
车房
puerta =

mén

cǎopíng
草坪

dìjiào
地窖

jiātíng dìzhǐ
家庭地址
alcantarillado =

dìbǎn
地板

páishuǐgōu
排水沟

xiǎojìng
小径

lùtái
露台
habitación =

dìbǎn
地板

nuǎnfáng
暖房

páishuǐgōu
排水沟

shì
terraza =

lùtái
露台

xiǎojìng
小径

píngfáng
平房

dìxiàshì
地下室
vidrio =

gōngyù
公寓

chuāngbōli
窗玻璃

suǒ

píngfáng
平房
camino, sendero =

dǐnglóu
顶楼

lóuxià
楼下

mén

xiǎojìng
小径
alféizar =

wūyán
屋檐

nuǎnfáng
暖房

lóuxià
楼下

chuāngtái
窗台
puerta del jardín =

dìbǎn
地板

dìxiàshì
地下室

mén

píngfáng
平房
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles