Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Casa test

Currently 11 users online.

You will now be tested on the Casa category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

pomo =

dǐnglóu
顶楼

bǎshǒu
把手

xiǎojìng
小径

nuǎnfáng
暖房
arriate =

huātán
花坛

qǐjūshì
起居室

huāyuán
花园

píngfáng
平房
puerta =

dìbǎn
地板

píngfáng
平房

dìbǎn
地板

mén
cocina =

péng

ménlíng
门铃

tiānhuābǎn
天花板

chúfáng
厨房
postigos =

bǎiyèchuāng
百叶窗

chuāngbōli
窗玻璃

cǎopíng
草坪

nuǎnfáng
暖房
desván, ático =

dǐnglóu
顶楼

tiānhuābǎn
天花板

gōngyù
公寓

lóuxià
楼下
umbral =

ménqián táijiē
门前台阶

páishuǐguǎn
排水管

nuǎnfáng
暖房

xiǎojìng
小径
casa de una planta =

shuān

píngfáng
平房

chēfáng
车房

lùtái
露台
bajada de aguas =

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

páishuǐguǎn
排水管

méntīng
门厅

shì
césped =

cǎopíng
草坪

píngfáng
平房

qiang

chuāngbōli
窗玻璃
piso, planta =

céng

dìxiàshì
地下室

chuāng

méntīng
门厅
cobertizo =

huāyuán
花园

péng

chuāng

lùtái
露台
garaje =

qǐjūshì
起居室

shuān

péng

chēfáng
车房
sala =

mén

péng

qǐjūshì
起居室

jiātíng dìzhǐ
家庭地址
suelo =

dìbǎn
地板

páishuǐgōu
排水沟

céng

chuāngbōli
窗玻璃
alero =

céng

méntīng
门厅

chuāngbōli
窗玻璃

wūyán
屋檐
ventana =

bǎshǒu
把手

yùshì
浴室

chuāng

wòshì
卧室
techo =

dìxiàshì
地下室

nuǎnfáng
暖房

tiānhuābǎn
天花板

yùshì
浴室
dirección, las señas =

chuāngbōli
窗玻璃

jiātíng dìzhǐ
家庭地址

qǐjūshì
起居室

mén
puerta del jardín =

huātán
花坛

bǎiyèchuāng
百叶窗

mén

shuān
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles