Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Herbs test

Currently 25 users online.

You will now be tested on the Herbs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

estragón =

yáng huí xiāng
洋茴香

lónghāo
龙蒿

bòhe
薄荷

fó shǒu gān
佛手柑
albahaca =

niúzhì
牛至

shǔwěicǎo
鼠尾草

wànshòujú
万寿菊

luōle
罗勒
anis =

ōuqín
欧芹

yuèguì
月桂

yáng huí xiāng
洋茴香

xūnyīcāo
薰衣草
tomillo =

yáng huí xiāng
洋茴香

ōuqín
欧芹

yuèguì
月桂

bǎilǐxiāng
百里相
borraja =

wànshòujú
万寿菊

lónghāo
龙蒿

zǐ cǎo
紫草

bòhe
薄荷
comino =

xiǎohuífān
小茴香

lónghāo
龙蒿

bǎilǐxiāng
百里相

xìfāncōng
细番葱
mejorana =

mí dié xiāng
迷迭香

niúzhì
牛至

lónghāo
龙蒿

wànshòujú
万寿菊
eneldo =

xìfāncōng
细番葱

shì luó
莳萝

yáng huí xiāng
洋茴香

lónghāo
龙蒿
laurel =

làgēn
辣根

yuèguì
月桂

shì luó
莳萝

zǐ cǎo
紫草
salvia =

làgēn
辣根

shǔwěicǎo
鼠尾草

niúzhì
牛至

shān luó bo
山萝卜
menta =

mí dié xiāng
迷迭香

fó shǒu gān
佛手柑

bòhe
薄荷

luōle
罗勒
perejil =

ōuqín
欧芹

yáng huí xiāng
洋茴香

fó shǒu gān
佛手柑

fó shǒu gān
佛手柑
los cebollinos =

xìfāncōng
细番葱

bòhe
薄荷

fó shǒu gān
佛手柑

làgēn
辣根
perifollo =

lónghāo
龙蒿

bǎilǐxiāng
百里相

bòhe
薄荷

shān luó bo
山萝卜
caléndula =

wànshòujú
万寿菊

bòhe
薄荷

yuánxiédāngguī
圆叶当归

luōle
罗勒
bergamota =

fó shǒu gān
佛手柑

zǐ cǎo
紫草

lónghāo
龙蒿

yáng huí xiāng
洋茴香
hierbabuena =

yuánxiédāngguī
圆叶当归

xìfāncōng
细番葱

bòhe
薄荷

xìfāncōng
细番葱
romero =

mí dié xiāng
迷迭香

làgēn
辣根

shì luó
莳萝

xìfāncōng
细番葱
rábano picante =

shì luó
莳萝

xūnyīcāo
薰衣草

làgēn
辣根

yáng huí xiāng
洋茴香
hinojo =

xiǎohuífāntóu
小茴香头

fó shǒu gān
佛手柑

wànshòujú
万寿菊

bòhe
薄荷
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles