Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Herbs test

Currently 18 users online.

You will now be tested on the Herbs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

comino =

fó shǒu gān
佛手柑

yuánxiédāngguī
圆叶当归

cǎoběn zhíwù
草本植物

xiǎohuífān
小茴香
romero =

xūnyīcāo
薰衣草

mí dié xiāng
迷迭香

xiǎohuífāntóu
小茴香头

niúzhì
牛至
lavanda =

yáng huí xiāng
洋茴香

xūnyīcāo
薰衣草

niúzhì
牛至

zǐ cǎo
紫草
laurel =

yuèguì
月桂

xiǎohuífāntóu
小茴香头

bòhe
薄荷

bòhe
薄荷
menta =

bòhe
薄荷

yuánxiédāngguī
圆叶当归

zǐ cǎo
紫草

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄
rábano picante =

làgēn
辣根

bòhe
薄荷

xìfāncōng
细番葱

bòhe
薄荷
salvia =

ōuqín
欧芹

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

lónghāo
龙蒿

shǔwěicǎo
鼠尾草
estragón =

lónghāo
龙蒿

xìfāncōng
细番葱

bǎilǐxiāng
百里相

yáng huí xiāng
洋茴香
caléndula =

bòhe
薄荷

luōle
罗勒

wànshòujú
万寿菊

lónghāo
龙蒿
mejorana =

ōuqín
欧芹

shǔwěicǎo
鼠尾草

niúzhì
牛至

yáng huí xiāng
洋茴香
borraja =

shǔwěicǎo
鼠尾草

lónghāo
龙蒿

yuèguì
月桂

zǐ cǎo
紫草
los cebollinos =

xìfāncōng
细番葱

zǐ cǎo
紫草

yuánxiédāngguī
圆叶当归

bòhe
薄荷
perifollo =

xìfāncōng
细番葱

mí dié xiāng
迷迭香

shān luó bo
山萝卜

bǎilǐxiāng
百里相
hierba =

mí dié xiāng
迷迭香

ōuqín
欧芹

cǎoběn zhíwù
草本植物

xìfāncōng
细番葱
tomillo =

bǎilǐxiāng
百里相

fó shǒu gān
佛手柑

cǎoběn zhíwù
草本植物

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄
levístico =

wànshòujú
万寿菊

yuánxiédāngguī
圆叶当归

ōuqín
欧芹

shì luó
莳萝
hierbabuena =

lónghāo
龙蒿

shǔwěicǎo
鼠尾草

bòhe
薄荷

bǎilǐxiāng
百里相
perejil =

shǔwěicǎo
鼠尾草

wànshòujú
万寿菊

ōuqín
欧芹

luōle
罗勒
anis =

bòhe
薄荷

bòhe
薄荷

yáng huí xiāng
洋茴香

ōuqín
欧芹
acedera =

xiǎohuífān
小茴香

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

bǎilǐxiāng
百里相

luōle
罗勒
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles