Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Herbs test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Herbs category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

romero =

bòhe
薄荷

lónghāo
龙蒿

mí dié xiāng
迷迭香

xūnyīcāo
薰衣草
mejorana =

shǔwěicǎo
鼠尾草

niúzhì
牛至

shān luó bo
山萝卜

xūnyīcāo
薰衣草
albahaca =

xiǎohuífāntóu
小茴香头

luōle
罗勒

xìfāncōng
细番葱

xìfāncōng
细番葱
borraja =

wànshòujú
万寿菊

zǐ cǎo
紫草

xìfāncōng
细番葱

yuánxiédāngguī
圆叶当归
hinojo =

xiǎohuífāntóu
小茴香头

xìfāncōng
细番葱

xūnyīcāo
薰衣草

cǎoběn zhíwù
草本植物
rábano picante =

làgēn
辣根

fó shǒu gān
佛手柑

xìfāncōng
细番葱

niúzhì
牛至
caléndula =

wànshòujú
万寿菊

bòhe
薄荷

cǎoběn zhíwù
草本植物

yuèguì
月桂
tomillo =

xiǎohuífāntóu
小茴香头

xìfāncōng
细番葱

fó shǒu gān
佛手柑

bǎilǐxiāng
百里相
levístico =

ōuqín
欧芹

yuánxiédāngguī
圆叶当归

wànshòujú
万寿菊

xiǎohuífān
小茴香
hierbabuena =

shì luó
莳萝

niúzhì
牛至

bòhe
薄荷

fó shǒu gān
佛手柑
perifollo =

shān luó bo
山萝卜

mí dié xiāng
迷迭香

xiǎohuífān
小茴香

shì luó
莳萝
comino =

xūnyīcāo
薰衣草

shǔwěicǎo
鼠尾草

xiǎohuífān
小茴香

cǎoběn zhíwù
草本植物
perejil =

ōuqín
欧芹

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

yuánxiédāngguī
圆叶当归

bòhe
薄荷
acedera =

bòhe
薄荷

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

yáng huí xiāng
洋茴香

ōuqín
欧芹
lavanda =

xūnyīcāo
薰衣草

fó shǒu gān
佛手柑

bòhe
薄荷

ōuqín
欧芹
los cebollinos =

niúzhì
牛至

shǔwěicǎo
鼠尾草

bòhe
薄荷

xìfāncōng
细番葱
estragón =

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

xiǎohuífāntóu
小茴香头

niúzhì
牛至

lónghāo
龙蒿
salvia =

zhǎng yè dà huáng
掌叶大黄

mí dié xiāng
迷迭香

shǔwěicǎo
鼠尾草

lónghāo
龙蒿
hierba =

xìfāncōng
细番葱

cǎoběn zhíwù
草本植物

shān luó bo
山萝卜

niúzhì
牛至
bergamota =

bòhe
薄荷

fó shǒu gān
佛手柑

lónghāo
龙蒿

làgēn
辣根
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles