Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Fruta test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Fruta category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

granadilla =

hēiméi
黑莓

mángguǒ
芒果

xīfānliánguǒ
西番莲果

shíliu
石榴
fruto seco =

yīngtao
樱桃

zǎoyēzi
枣椰子

shíliu
石榴

jiānguǒ
坚果
fruta =

hēiméi
黑莓

shuǐguǒ
水果

hēiméi
黑莓

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
higo =

hēicùlì
黑醋栗

wúhuāguǒ
无花果

táo

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
grosella espinosa =

cùlì
醋栗

wúhuāguǒ
无花果gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
uva =

jiānguǒ
坚果

pútáoyòu
葡萄柚

pútáo
葡萄

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
papaya =

mù guā
木瓜

shuǐguǒ
水果

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

yuèjú
frambuesa =

lǐzi
李子

zǎoyēzi
枣椰子

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

xīhóngshì
西红柿
pera =

míhóutáo
猕猴桃

wúhuāguǒ
无花果

píngguǒ
苹果


melocatón =

cǎoméi
草莓

táo

píngguǒ
苹果

fènglí
风梨
mango =mángguǒ
芒果

hēicùlì
黑醋栗

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
cítrico =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

mángguǒ
芒果

pútáoyòu
葡萄柚

pútáoyòu
葡萄柚
grosella negra =

cùlì
醋栗

yuèjú

wúhuāguǒ
无花果

hēicùlì
黑醋栗
albaricoque =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

xìng

táo
toronja =

pútáo
葡萄

pútáoyòu
葡萄柚

wúhuāguǒ
无花果

fènglí
风梨
granada =

wúhuāguǒ
无花果

shíliu
石榴

zǎoyēzi
枣椰子

lǐzi
李子
manzana =

yuèjú

hēiméi
黑莓

pútáoyòu
葡萄柚

píngguǒ
苹果
ciruela =

yuèjú

shuǐguǒ
水果

fènglí
风梨

lǐzi
李子
dátil =

zǎoyēzi
枣椰子

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

wúhuāguǒ
无花果

mù guā
木瓜
ananás =fènglí
风梨

fānshíliú
番石榴

yīngtao
樱桃
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles