Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Fruta test

Currently 37 users online.

You will now be tested on the Fruta category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cítrico =

xīhóngshì
西红柿

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

hēicùlì
黑醋栗

fānshíliú
番石榴
higo =

fānshíliú
番石榴

mù guā
木瓜

wúhuāguǒ
无花果

mángguǒ
芒果
mora =

hēiméi
黑莓

xīfānliánguǒ
西番莲果

pútáoyòu
葡萄柚

lǐzi
李子
mango =

hēicùlì
黑醋栗

xīfānliánguǒ
西番莲果

shuǐguǒ
水果

mángguǒ
芒果
cereza =

shíliu
石榴

cǎoméi
草莓

mángguǒ
芒果

yīngtao
樱桃
granada =

jiānguǒ
坚果

shíliu
石榴

hēicùlì
黑醋栗

xīhóngshì
西红柿
uva =

xìng

pútáo
葡萄

yuèjú

pútáoyòu
葡萄柚
dátil =

mù guā
木瓜

xīhóngshì
西红柿

zǎoyēzi
枣椰子

fānshíliú
番石榴
granadilla =

yīngtao
樱桃

xīfānliánguǒ
西番莲果

fènglí
风梨

xiāngjiāo
香蕉
melocatón =

mù guā
木瓜

pútáo
葡萄

táo

mù guā
木瓜
fresa =

hēicùlì
黑醋栗

píngguǒ
苹果

mángguǒ
芒果

cǎoméi
草莓
papaya =

pútáoyòu
葡萄柚

lǐzi
李子

yīngtao
樱桃

mù guā
木瓜
guayaba =

pútáoyòu
葡萄柚

fānshíliú
番石榴

mù guā
木瓜

hēicùlì
黑醋栗
arándano =

shíliu
石榴

píngguǒ
苹果

yuèjú

xìng
plátano =

fānshíliú
番石榴

xiāngjiāo
香蕉

shíliu
石榴

zǎoyēzi
枣椰子
kiwi =

shuǐguǒ
水果

cùlì
醋栗

míhóutáo
猕猴桃

mù guā
木瓜
fruto seco =

yīngtao
樱桃

jiānguǒ
坚果

pútáoyòu
葡萄柚

cǎoméi
草莓
manzana =

pútáo
葡萄

píngguǒ
苹果

cǎoméi
草莓

pútáo
葡萄
ananás =

fènglí
风梨

xiāngjiāo
香蕉

cǎoméi
草莓

zǎoyēzi
枣椰子
fruta =

pútáo
葡萄

zǎoyēzi
枣椰子

cǎoméi
草莓

shuǐguǒ
水果
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles