Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Fruta test

Currently 14 users online.

You will now be tested on the Fruta category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

kiwi =

lǐzi
李子

shuǐguǒ
水果

míhóutáo
猕猴桃

hēicùlì
黑醋栗
ananás =

shíliu
石榴

xīhóngshì
西红柿

hēiméi
黑莓

fènglí
风梨
fruto seco =

jiānguǒ
坚果

lǐzi
李子

mù guā
木瓜

mángguǒ
芒果
dátil =pútáoyòu
葡萄柚

zǎoyēzi
枣椰子

wúhuāguǒ
无花果
guayaba =

fānshíliú
番石榴

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

xīhóngshì
西红柿

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
plátano =

cùlì
醋栗

xiāngjiāo
香蕉

cùlì
醋栗

mù guā
木瓜
cítrico =

yīngtao
樱桃

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

táo

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
tomate =

mù guā
木瓜

xìng

xīhóngshì
西红柿

yīngtao
樱桃
pera =

xīfānliánguǒ
西番莲果

mù guā
木瓜cùlì
醋栗
papaya =

xīfānliánguǒ
西番莲果

mù guā
木瓜

shíliu
石榴

pútáoyòu
葡萄柚
higo =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

mù guā
木瓜

wúhuāguǒ
无花果

táo
mora =

pútáoyòu
葡萄柚

hēicùlì
黑醋栗

hēiméi
黑莓

xiāngjiāo
香蕉
uva =

mángguǒ
芒果

pútáo
葡萄

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

míhóutáo
猕猴桃
mango =

mángguǒ
芒果

xìng

jiānguǒ
坚果

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
frambuesa =

hēicùlì
黑醋栗

mù guā
木瓜

xìng

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
ciruela =

yīngtao
樱桃

lǐzi
李子

mángguǒ
芒果

xìng
granadilla =

xīfānliánguǒ
西番莲果

fènglí
风梨

hēicùlì
黑醋栗

yuèjú
albaricoque =

fènglí
风梨

mù guā
木瓜

yuèjú

xìng
cereza =

hēiméi
黑莓

yīngtao
樱桃

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

xiāngjiāo
香蕉
grosella espinosa =

pútáo
葡萄

cùlì
醋栗

pútáo
葡萄

míhóutáo
猕猴桃
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles