Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Fruta test

Currently 21 users online.

You will now be tested on the Fruta category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cítrico =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

jiānguǒ
坚果

pútáoyòu
葡萄柚

hēicùlì
黑醋栗
tomate =

xīhóngshì
西红柿

xìng

mù guā
木瓜

táo
grosella negra =

xīhóngshì
西红柿

hēicùlì
黑醋栗

fānshíliú
番石榴

fānshíliú
番石榴
fruto seco =

táo

míhóutáo
猕猴桃

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

jiānguǒ
坚果
mora =

yuèjú

hēiméi
黑莓
melocatón =

táo

zǎoyēzi
枣椰子

yīngtao
樱桃

mù guā
木瓜
cereza =

shuǐguǒ
水果

mù guā
木瓜

mù guā
木瓜

yīngtao
樱桃
manzana =

mù guā
木瓜

píngguǒ
苹果

mù guā
木瓜

xiāngjiāo
香蕉
higo =

cùlì
醋栗

shíliu
石榴

xīhóngshì
西红柿

wúhuāguǒ
无花果
granada =

wúhuāguǒ
无花果

lǐzi
李子

mù guā
木瓜

shíliu
石榴
fresa =

táo

míhóutáo
猕猴桃

cǎoméi
草莓

fènglí
风梨
guayaba =

lǐzi
李子

táo

píngguǒ
苹果

fānshíliú
番石榴
frambuesa =

zǎoyēzi
枣椰子

jiānguǒ
坚果

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物
albaricoque =

gānjúshǔ zhíwù
柑橘属植物

mù guā
木瓜

xìng

píngguǒ
苹果
kiwi =

míhóutáo
猕猴桃

cùlì
醋栗

hēiméi
黑莓

hēicùlì
黑醋栗
dátil =

xīfānliánguǒ
西番莲果

zǎoyēzi
枣椰子

cǎoméi
草莓

yuèjú
mango =

xīhóngshì
西红柿

shuǐguǒ
水果

mángguǒ
芒果

xīfānliánguǒ
西番莲果
pera =

yīngtao
樱桃

shíliu
石榴

pútáo
葡萄


ciruela =

mù guā
木瓜

fènglí
风梨

xìng

lǐzi
李子
arándano =

yuèjú

mángguǒ
芒果

zǎoyēzi
枣椰子

xuángōuzǐ, fùpénzǐ
悬钩子, 覆盆子
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles