Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Pez test

Currently 28 users online.

You will now be tested on the Pez category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

lenguado =

shānhú
珊瑚lǐyú
鲤鱼

bǐmùyú
大比目鱼
atún =

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

jīnqiāngyú
金枪鱼

dié

cìbāo dòngwù
刺胞动物
pez =

yóuyú
鱿鱼

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物
lucio =

shānhú
珊瑚

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

biān yú
蝙鱼

gǒuyú
狗鱼
plagier =

dié

xiǎoxiā
小虾hēixiànxuě
黑线鳕
mero =

shànbèi
扇贝

yóuyú
鱿鱼

dàbǐmùyú
大比目鱼

hēixiànxuě
黑线鳕
arenque =

lóngxiā
龙虾

shāyú
鲨鱼

fēiyú
鲱鱼

yóuyú
鱿鱼
caballa =

qīng

diélóngxiā
龙虾
perca =

zhāngyú
章鱼qīng

hǎikuí
海葵
tiburón =

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

hēixiànxuě
黑线鳕

shāyú
鲨鱼

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎
raya =

yáo mù
鳐目

dié

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

dàbǐmùyú
大比目鱼
carpa =

ténghú
藤壶

lǐyú
鲤鱼

gǒuyú
狗鱼

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物
anémona =

bǐmùyú
大比目鱼

cìbāo dòngwù
刺胞动物

gǒuyú
狗鱼

hǎikuí
海葵
cangrejo =

shànbèi
扇贝

hǎikuí
海葵

xiè

xiǎoxiā
小虾
trucha =

fēiyú
鲱鱼

zūnyú
鳟鱼zhāngyú
章鱼
brama =

fēiyú
鲱鱼

biān yú
蝙鱼

zhāngyú
章鱼


vieira =

shànbèi
扇贝

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

xiè
crustáceo =

xiè

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

cìbāo dòngwù
刺胞动物

yóuyú
鱿鱼
raya =

dàbǐmùyú
大比目鱼

shànbèi
扇贝

yáo kē
鳐科

fēiyú
鲱鱼
bacalao =

xuě

dié

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

hǎikuí
海葵
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles