Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Pez test

Currently 17 users online.

You will now be tested on the Pez category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

eglefino =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

cìbāo dòngwù
刺胞动物

hēixiànxuě
黑线鳕


raya =

fēiyú
鲱鱼

niánfǎng mù
鲇形目

yáo kē
鳐科


cirrípedia =jīnyú
金鱼

ténghú
藤壶

zūnyú
鳟鱼
brama =

ténghú
藤壶

bǐmùyú
大比目鱼

jīnyú
金鱼

biān yú
蝙鱼
mero =

ténghú
藤壶

ténghú
藤壶dàbǐmùyú
大比目鱼
lenguado =

dié

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

shāyú
鲨鱼

bǐmùyú
大比目鱼
ostra =

bǐmùyú
大比目鱼háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

shàn, màn
鳝, 鳗
atún =

yáo kē
鳐科lǐyú
鲤鱼

jīnqiāngyú
金枪鱼
gamba =zhāngyú
章鱼

cìbāo dòngwù
刺胞动物

xiǎoxiā
小虾
arenque =

shuǐmǔ, hǎizhé
水母, 海蜇

fēiyú
鲱鱼

qīng

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物
calamar =yóuyú
鱿鱼

lǐyú
鲤鱼

xiè
tiburón =

lǐyú
鲤鱼

shāyú
鲨鱼

yóuyú
鱿鱼

gǒuyú
狗鱼
pez =

shānhú
珊瑚

fēiyú
鲱鱼
perca =guī

qīng

xuě
raya =

zūnyú
鳟鱼biān yú
蝙鱼

yáo mù
鳐目
anémona =

niánfǎng mù
鲇形目

gǒuyú
狗鱼

ténghú
藤壶

hǎikuí
海葵
cnidaria =

niánfǎng mù
鲇形目

shàn, màn
鳝, 鳗

cìbāo dòngwù
刺胞动物

yáo mù
鳐目
salmón =

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

guī

hēixiànxuě
黑线鳕

lóngxiā
龙虾
carpa =

zūnyú
鳟鱼

cìbāo dòngwù
刺胞动物

lǐyú
鲤鱼

hǎikuí
海葵
coral =

hǎikuí
海葵

cìbāo dòngwù
刺胞动物

shānhú
珊瑚


Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles