Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Pez test

Currently 10 users online.

You will now be tested on the Pez category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

langoste =

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

lóngxiā
龙虾

biān yú
蝙鱼

zūnyú
鳟鱼
ostra =

shànbèi
扇贝háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

dié
raya =

shànbèi
扇贝

yáo mù
鳐目

fēiyú
鲱鱼

xiè
plagier =yáo kē
鳐科

lóngxiā
龙虾

dié
vieira =

lóngxiā
龙虾

shànbèi
扇贝

shāyú
鲨鱼

lóngxiā
龙虾
pulpo =

zhāngyú
章鱼

dié

ténghú
藤壶

biān yú
蝙鱼
cangrejo =

jīnyú
金鱼

hǎikuí
海葵

xiè

shàn, màn
鳝, 鳗
pez =

hǎikuí
海葵

zūnyú
鳟鱼zūnyú
鳟鱼
marisco =

yǒuqiàode shuǐshēng dòngwù
有壳的水生动物

yáo mù
鳐目

háo, mǔlì
蚝, 牡蛎

niánfǎng mù
鲇形目
crustáceo =

shāyú
鲨鱼

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

xiè

niánfǎng mù
鲇形目
brama =

shànbèi
扇贝yáo kē
鳐科

biān yú
蝙鱼
pececito =

xuě

qīngjīnyú
金鱼
cirrípedia =

ténghú
藤壶

dié

shànbèi
扇贝

xiǎoxiā
小虾
salmón =

guī

jiǎkégāng dòngwù
甲壳纲动物

shàn, màn
鳝, 鳗

yóuyú
鱿鱼
caballa =

guī

biān yú
蝙鱼

qīng

yáo mù
鳐目
almeja =

diélǐyú
鲤鱼

xiè
bagre =

shàn, màn
鳝, 鳗

hǎikuí
海葵

niánfǎng mù
鲇形目

lǐyú
鲤鱼
anémona =

qīng

lóngxiā
龙虾

hǎikuí
海葵


carpa =hēixiànxuě
黑线鳕

qīng

lǐyú
鲤鱼
cnidaria =

niánfǎng mù
鲇形目

cìbāo dòngwù
刺胞动物
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles