Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Elementos test

Currently 20 users online.

You will now be tested on the Elementos category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

cloro =

zhìzǐ
质子

huóyóu
rutenio =

yǒu

diǎn

liǎo


platino =gào
neodimio =dànzhōngzǐ
中子
protón =

dìng

zhìzǐ
质子

yuánzǐde
原字的

tóng
uranio =

yóu

gàolàn
selenio =yuánsù
元素

xīn

qiú
antimonio =

xiùqiú

mén
potasio =jiǎ

kàng

měng
plomo =qiānlái
aluminio =ā

měng

qiān
bario =

huóbèi

xiān
yterbío =qiú

shì


estroncio =

niè

sōng
bismuto =

diū

kàng
iridio =fán
bromo =

péng

niè

niè

xiù
fósforo =

yuánzǐ
原子

yǎnglìn
berkelio =léi

péi

lái
yodo =diǎnpéng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles