Free Online Language Learning for Everyone
Dictionaries

Español-Chino Diccionario Las Indicaciones test

Currently 15 users online.

You will now be tested on the Las Indicaciones category
Just click the answers you know. You do not need to answer all questions!

enfrente =

duìmiàn
对面


西

dōng

shuōmíng
说明
sur este =

duìmiàn
对面

dōngnán
东南

gōngzhèng
公正

duìmiàn
对面
detrás =

dōng

xiàngshàngde
向上的

hòumiàn
后面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
ahi =

fùjìn
附近

hòumiàn
后面

wǎng nàlǐ
往哪里

xiàng xià de
向下的
este =

xiàng xià de
向下的

xiàngshàngde
向上的

dōng

hòumiàn
后面
alrededor de =

fāngxiàng
方向

fùjìn
附近

dōngběi
东北

jìn
debajo de =

xiàmiàn
下面

zhèlǐ
这里

wàimiàn
外面

zhèlǐ
这里
sur oeste =

xīnán
西南

zhèlǐ
这里

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
norte oeste =

shàngmiàn
上面

xīběi
西北

gōngzhèng
公正

wǎng nàlǐ
往哪里
área =

miànjì
面积

wǎng nàlǐ
往哪里

jìn

xiàng xià de
向下的
indicaciones =

shuōmíng
说明

lǐmiàn
里面

wàimiàn
外面

xiàng xià de
向下的
aquí =

lǐmiàn
里面

xīnán
西南

wǎng nàlǐ
往哪里

zhèlǐ
这里
dentro =

fāngxiàng
方向

zhèlǐ
这里

jìn

lǐmiàn
里面
hacia arriba =

gōngzhèng
公正

xiàngshàngde
向上的

zhèngmiàn
正面

shàngmiàn
上面
inmediaciones =

hòumiàn
后面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

línjìn
邻近

shàngmiàn
上面
al lado =

wàimiàn
外面

hòumiàn
后面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边

xiàmiàn
下面
al lado de =

línjìn
邻近

yuǎn

duìmiàn
对面

zài ... pángbiān
在 ... 旁边
delante =

shuōmíng
说明

zhèngmiàn
正面

běi

shuōmíng
说明
sur =

nán

wàimiàn
外面

shàngmiàn
上面

dōngběi
东北
norte =

běi

zài nà biān
在那边

xīběi
西北

dōng
Copyright © 2005-2015 jonsay.co.uk contact me FAQ`s Privacy Policy

Website designed by Jonathan Sayles